Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

Termeni si conditii

 

 

TERMENI SI CONDITII

 

Prin utilizarea site-ului PSG Insurance Broker, se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament  si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.

 

       Prestatorul de Servicii

 

Serviciile sunt prestate de societatea PSG Insurance Broker S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Splaiul   Unirii nr.189, et.2, ap.3, fiind autorizata sa incheie contracte de asigurare cu societatile mentionate pe site.

PSG Insurance Broker este inscrisa in Registrul Brokerilor si autorizata sub numarul RBK-113/04.10.2003 si de catre Comisia de Supraveghere sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai.

Contul PSG Insurance Broker este deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Marasesti, pentru RON : RO34 BACX 0000 0045 1435 4000.

 

      Definitii

 

      Termeni utilizati si definitii

 

utilizator: orice persoana interesata de furnizarea serviciului sau care acceseaza serviciul.

serviciu: acordarea catre utilizator a accesului la date si informatii transmise de PSG Insurance Broker, cu ajutorul acestui site.

site: sau pagina de internet, reprezinta spatiul in care sunt situate informatii pe reteaua de internet.

Prestatorul de Servicii: persoana sau intreprindere care presteaza o munca, o activitate sau serviciu.

asigurat: persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator, calitatea de  asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.

asigurator: persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare.

date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular cu referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PSG Insurance Broker este înregistrat la ANSPDCP în calitate de operator de date personale în România sub nr. 11420

Conventie – Mandat de Reprezentare

      Mandatarul este persoana juridica romana, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 sa desfasoare activitatea de broker de asigurare, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor; partile au convenit incheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

1.OBIECTUL CONVENTIEI

1. Obiectul conventiei consta in reprezentarea de catre MANDATAR a intereselor MANDANTULUI in legatura cu orice operatiune din domeniul asigurarilor.

2. De asemenea, MANDANTUL confera MANDATARULUI dreptul de a negocia si intermedia incheierea, modificarea sau reinnoirea politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicata.

OBLIGATIILE PARTILOR

1. MANDATARUL are urmatoarele obligatii: MANDATARUL va urmari contractele de asigurare, acordand asistenta pe durata derularii acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor si eventual asupra modificarilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.

2. In situatia cand clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmarind in principal ca despagubirile sa fie platite intr-un timp cat mai scurt si cuantumul acestora sa fie corect calculat.

MANDANTUL are urmatoarele obligatii:

1. Sa puna la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare.

2. Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta sa poata efectua modificarile in contractele de asigurare.

3. Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta sa poata lua toate masurile ce se impun pentru lichidarea prompta a lor.

4. In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de catre alte terte persoane juridice sau fizice, sa informeze MANDATARUL spre acest lucru, pentru evitarea oricaror confuzii.

DURATA CONVENTIEI

1. Prezenta conventie se incheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnarii sale despre parti.

2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, daca nu a fost denuntata de nici una din parti cu cel putin 60 de zile inainte de expirare.

 

   1. Informatii personale

 Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.
 
 Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati link-ul [...................]
 
 Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. PSG Insurance Broker S.R.L nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.
 
2. Securitatea datelor personale


Psg Insurance Broker este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub numarul:  11420.


 Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre PSG Insurance Broker pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. PSG Insurance Broker S.R.L. se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si PSG Insurance Broker S.R.L.
 
 PSG Insurance Broker S.R.L. se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa office@psgasg.ro,  se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.
 
PSG Insurance Broker S.R.L. certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr.365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):
 
a. dreptul de a cere PSG Insurance Broker S.R.L. sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 
b. dreptul de a cere PSG Insurance Broker S.R.L sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 
c. dreptul de a cere PSG Insurance Broker S.R.L sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 
d. In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.
 
In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: PSG Insurance Broker S.R.L si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele PSG Insurance Broker S.R.L sau pe serverele Romcard SA.
 
In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.
 
ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.psgasigurari.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.psgasigurari.ro,  VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.psgasigurari.ro  SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.
 
3. Copyright

Intregul continut al site-ului www.psgasigurari.ro  - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea PSG Insurance Broker S.R.L si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul PSG Insurance Broker S.R.L a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la site
 
Accesul utilizatorului pe acest site  nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei PSG Insurance Broker S.R.L fara acordul scris prealabil al acesteia.
 

5. Plata serviciilor 

 Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua online, cu cardul. 
 Plata se poate realiza prin card de credit/debit.
 Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.
 PSG Insurance Broker S.R.L accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de    credit/debit   comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

 
6. Litigii
 
 Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

 In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane.
 
 Fiind de acord cu aceste Termene si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.