Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

IPID Omniasig

Asigurarea de răspundere civilă autoDocument de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 10.02.02.F.015.0.A)Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance GroupProdusul companiei:

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA

 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.
Este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și
tramvaie.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Ce se asigură? Ce nu se asigură?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României; pe teritoriul statelor membre ale sistemului “CARTE VERDE” cu
excepția Rusiei. Pentru autovehicule destinate transportului de marfă / persoane, (semi)remorci sunt exceptate și
următoarele țări: Albania, Azerbaijan, Bosnia si Herțegovina, Belarus, Israel, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia,
Muntenegru, Rusia, Tunisia, Turcia, Ucraina.
Există restricții de acoperire?
Unde beneficiez de asigurare?
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group
Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 10.02.02.F.015.0.A)
Produsul companiei: Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA
Asigurarea de răspundere civilă auto
Limitele maxime de despăgubire pentru prejudicii produse în urma unui accident sunt:
Opţional, se poate achiziţiona clauza de “decontare directă” ce va permite, în calitate de persoană prejudiciată şi numai dacă au fost indeplinite condiţiile cumulative din legislaţie, să vă adresaţi OMNIASIG Vienna Insurance Group pentru gestionarea daunelor.
 Avarierea vehiculelor sau altor bunuri aparţinând persoanelor prejudiciate, inclusiv prejudicii generate de lipsa de folosinţă şi transportul vehiculului la centrul de constatare sau unitatea reparatoare cea mai apropiată de locul accidentului sau domiciliu;
 Vătămări corporale sau deces, inclusiv prejudicii fără caracter patrimonial.
 1.220.000 euro, pentru pagube materiale;
 6.070.000 euro, pentru vătămări corporale şi decese sau
 Nivelul impus de legislaţia statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, dacă acesta depăşeşte limitele menţionate anterior.
În baza contractului RCA se acordă despăgubiri pentru: x Situațiile de forță majoră; daunele produse exclusiv din culpa altei persoane;
x Daunele la bunurile proprii sau bunurilor transportate în baza unui raport contractual;
x Prejudicii produse în timpul operaţiunilor de încărcare / descărcare, utilizării instalaţiilor montate pe vehicul ca instalaţii de lucru – acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
x Prejudicii ca urmare a transportului de produse periculoase ori în timpul unui atac terorist sau
război.
x Amenzile, cheltuielile penale;
Nu sunt acoperite:
! Pentru vehiculele înmatriculate / înregistrate în alte state ce urmează a fi înmatriculate / înregistrate permanent în România, încheierea contractului RCA este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării fiscale a vehiculului în România.
! Pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie sau cele care se înmatriculează temporar, perioada de asigurare nu poate fi mai mare de 30 de zile.
Sunteți obligat:
– Să furnizați informațiile solicitate de Asigurător, inclusiv datele de identificare şi tehnice ale vehiculului proprietarului/ utilizatorului;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp;
– Să ne informați cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu informațiile înscrise în contractul RCA;
– Să ne înștiințați în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului asigurat;
– Să transmiteți părții prejudiciate, la cererea acesteia, informațiile necesare pentru formularea pretențiilor de
despăgubire.
Ce obligații am?
Prima de asigurare se achită în LEI, prin virament bancar sau în numerar, la momentul încheierii Poliței și, după caz, la scadențele ratelor menționate în Poliță.
Când și cum plătesc?
Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Când începe și când încetează acoperirea?
Conform prevederilor legale specifice asigurării RCA, puteți:
- Renunța la contractele RCA încheiate cu mai mulți asigurători cu data de intrare în vigoare ulterioară primului
contract RCA încheiat (acest drept se exercită o singură dată într-un an calendaristic);
- Denunța contractul RCA cu termen de preaviz de 20 de zile, în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea
primei de asigurare notificată de Asigurător când constată că informațiile furnizate la momentul încheierii contractului nu sunt reale;
- Solicita încetarea contractului RCA în situația transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Cum pot să reziliez contractul?

 

 

Asigurarea facultativă a autovehiculelor

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 03.01.01.F.015.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: CASCO


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă pentru autovehicule (inclusiv remorci).

Ce se asigură?

Se asigură:

Autovehicule înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv modificările constructive permanente, dotările de serie sau opţionale;

Echipamente suplimentare.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea autovehiculului asigurat produse de riscuri precum:

Coliziuni, zgârieri, căderi, derapări, răsturnări; Incendiu, trăsnet, explozie;
Grindină, inundaţie, furtună;
Cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren;

Furt;
Vandalism, acţiunea animalelor; Aspirația apei în motor;
Avarii provocate de mărfuri.

În plus, se oferă şi asistență rutieră.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
x Război, terorism, reacții nucleare;
x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (exemple:conducerea autovehiculului fără permis valabil);
x Avarii ca urmare a defecţiunilor mecanice, electrice sau electronice ale părţilor componente în lipsa inspecţiei tehnice

periodice.

Există restricții de acoperire?

Nu se asigură:

Autovehicule înmatriculate în străinătate;

Bunuri care nu sunt montate fix pe autovehicul (exemple: dispozitive GPS, staţii emisie şi/sau recepţie);

Combustibili, huse, piese de rezervă;

Bunuri de uz personal existente în mașină (exemple: bani, bijuterii, telefoane, serviete, îmbracăminte).

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Europei (în țările menționate în Poliță), Turciei (atât partea europeană cât şi partea asiatică) și Israelului.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group (inclusiv să permiteți acestuia să verifice starea autovehiculului, acțiune prealabilă și necesară încheierii contractului).
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat.
Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare.
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se face în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi înceteaz

 

Asigurarea facultativă a autovehiculelor

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 03.01.01.F.015.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: CASCO


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă pentru autovehicule (inclusiv remorci).

Ce se asigură?

Se asigură:

Autovehicule înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv modificările constructive permanente, dotările de serie sau opţionale;

Echipamente suplimentare.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea autovehiculului asigurat produse de riscuri precum:

Coliziuni, zgârieri, căderi, derapări, răsturnări; Incendiu, trăsnet, explozie;
Grindină, inundaţie, furtună;
Cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren;

Furt;
Vandalism, acţiunea animalelor; Aspirația apei în motor;
Avarii provocate de mărfuri.

În plus, se oferă şi asistență rutieră.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
x Război, terorism, reacții nucleare;
x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă

de către Asigurat (exemple:conducerea autovehiculului fără permis valabil);

 

x Avarii ca urmare a defecţiunilor mecanice, electrice sau electronice ale părţilor componente în lipsa inspecţiei tehnice

periodice.

Există restricții de acoperire?

Nu se asigură:

Autovehicule înmatriculate în străinătate;

Bunuri care nu sunt montate fix pe autovehicul (exemple: dispozitive GPS, staţii emisie şi/sau recepţie);

Combustibili, huse, piese de rezervă;

Bunuri de uz personal existente în mașină (exemple: bani, bijuterii, telefoane, serviete, îmbracăminte).

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Europei (în țările menționate în Poliță), Turciei (atât partea europeană cât şi partea asiatică) și Israelului.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group (inclusiv să permiteți acestuia să verifice starea autovehiculului, acțiune prealabilă și necesară încheierii contractului).
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat.
Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare.
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se face în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

 

Asigurarea locuințelor

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.04.01.F.009.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: GARANT


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică locuinței.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:
x Clădiri construite în zone în care organele în

drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate Asiguratului sau bunurile din acestea;

x Construcții subterane, sere, solarii; x Bani;
x Vehicule;
x Orice tip de teren;

x Bunuri degradate, ruinate sau a căror stare de întreținere este necorespunzătoare.

Ce se asigură?

Se asigură:

Locuința (cu dependințele, dotările și instalațiile fixe) și, după caz, constructiile anexe, bunurile conținute de tipul îmbrăcăminte, mobilier, echipamente electronice/electrocasnice, obiecte din metale prețioase, obiecte și colecții de artă, echipamente portabile;

Daunele provocate terților din culpa Dumneavoastră (răspunderea civilă);
Accidente persoane.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre care amintim:

Incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri; Riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare / prăbușire de teren); Fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină);

Greve, revolte, tulburări civile, vandalism;

 •   Apădeconductă,furtprinefracțiesautâlhărie;

 •   Avariiaccidentalelacentralatermică.
  Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Tasare;

 • !  Pătrunderea apei de ploaie prin ferestre neetanșe sau neînchise sau prin deschizături care nu sunt produse de fenomenele atmosferice acoperite;

 • !  Igrasia.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
– Să aveți încheiată în mod valabil o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) ca o condiție preliminară și obligatorie încheierii poliței facultative, în lipsa căreia OMNIASIG Vienna Insurance Group nu poate încheia polița facultativă, iar aceasta nu poate intra în vigoare;
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea locuinţelor

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.04.04.F.007.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: GARANT SUMMUM


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică locuinţei.

Ce se asigură?

Se asigură:

Locuința (cu dependințele, dotările și instalațiile fixe) și, după caz, construcţiile anexe;
Bunurile conținute de tipul îmbrăcăminte, mobilier, echipamente electronice / electrocasnice (la o valoare globală sau defalcată pe categorii de bunuri, declarată de client);

Daunele provocate terților din culpa dumneavoastră (răspunderea civilă).

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre care amintim:

Incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri;

Riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații,

alunecare / prăbușire de teren);
Fenomeneatmosferice(furtună, ploaie torențială, grindină);

 

Greve, revolte, tulburări civile, vandalism; Apă de conductă;

 •   Furtprinefracțiesautâlhărie;

 •   Asistențătehnicăladomiciliu.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
x Război, terorism, reacții nucleare;
x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (de ex. improvizații neconforme cu reglementările în vigoare la instalaţiile de gaze, încălzire sau electrice);

x Pătrunderea apei de ploaie prin ferestre neetanșe sau neînchise sau prin deschizături care nu sunt produse de fenomenele atmosferice acoperite;

x Tasare; x Igrasie.

Există restricții de acoperire?

Nu se asigură:

 • !  Clădiri expertizate tehnic pentru riscul de cutremur;

 • !  Clădiri în curs de construcţie sau nefinalizate;

 • !  Clădiri situate în zone cu istoric de alunecări / prăbuşiri de teren;

 • !  Clădiri de patrimoniu;

 • !  Construcţii subterane, sere, solarii;

 • !  Bani, obiecte din metale preţioase, obiecte de artă;

 • !  Vehicule;

 • !  Orice tip de teren;

 • !  Bunuri degradate, ruinate sau a căror stare de întreținere este necorespunzătoare.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
– Să aveți încheiată în mod valabil o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) ca o condiție preliminară și obligatorie încheierii poliței facultative, în lipsa căreia OMNIASIG Vienna Insurance Group nu poate încheia polița facultativă, iar aceasta nu poate intra în vigoare.
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group.
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat.
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare.
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

Asigurarea de călătorie

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 18.01.07.F.003.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: SAFE TRAVEL


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare complexă ce îți oferă protecție pentru călătoriile în străinătate.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:
x Evenimente fără legatură cu o situaţie de urgenţă;

 

x Evenimente produse în afara teritoriului asigurat;

x Cheltuieli medicale efectuate după întoarcerea în România;

x Boli cronice sau condiţii medicale pre-existente;

x Îmbolnăviri sau accidente datorate consumului de alcool, droguri, narcotice, abuzului de medicamente;

x Dereglări nervoase, mentale sau neurologice.

Ce se asigură?

Se acoperă, în funcție de varianta selectată:

Asistenţă medicală de urgenţă consecinţă a accidentelor sau îmbolnăvirii (inclusiv cheltuielile de repatriere în cazul decesului persoanei asigurate);

Integritatea corporală în cazul accidentelor;

Bagajele şi cheltuielile suplimentare generate de întârzierea lor;

Răspunderea civilă;

Documentele de identitate, cărți de credit, bilete de călătorie;

Pierderile financiare generate de întreruperea călătoriei, de tranzacţii frauduloase efectuate cu cardul bancar pierdut sau furat;
Cheltuielile suplimentare generate de ratarea plecării,

Franşiza casco rent-a-car.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite:

Prejudicii cauzate de război, terorism, reacții nucleare;
Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat ori în urma comiterii unor infracțiuni;

Participarea la competiţii / demonstraţii;

Desfăşurărarea unor activităţi lucrative ce implică muncă fizică;

Practicarea sporturilor, altele decat cele precizate în mod explicit.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul țărilor în care călătoriți cu excepția teritoriului Rusiei, Ucrainei, României, al țării de cetățenie / rezidență.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group.
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat la numerele de telefon prevăzute în Poliță, în maximum 48 ore și să prezentați toate documentele în vederea primirii despăgubirilor.

Când și cum plătesc?

Plata se face în Lei, anticipat și integral, în momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

Asigurarea de călătorie

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod:18.01.01.F.012.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: MEDICAS PERFECT


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare complexă ce oferă protecție pentru riscurile legate de călătoriile în străinătate.

Ce se asigură?

Se acoperă asistenţa medicală de urgenţă consecinţă a:

Accidentelor;

 
 

Sunt despăgubite cheltuielile medicale care se referă la:

Consultaţie şi diagnosticare;
Tratament şi medicaţie;
Spitalizare;
Intervenţie chirurgicală;
Transport cu ambulanţa;
Tratament dentar acordat ca urmare a unui accident sau a unei crize acute;

Îmbolnăvirii.

Transferul la o clinică de specialitate, dacă acesta este solicitat de medicul curant;

 
 

Repatriere medicală sau în caz de deces.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:
x Evenimentele fără legatură cu o situaţie de urgenţă;

x Evenimentele produse în afara teritoriului asigurat;

x Cheltuieli medicale efectuate după întoarcerea în România;

x Boli cronice sau condiţii medicale pre-existente;

x Îmbolnăviri sau accidente datorate consumului de alcool, droguri, narcotice, abuzului de medicamente;

x Dereglări nervoase, mentale sau neurologice.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

Război, terorism, reacții nucleare;

Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat ori în urma comiterii unor infracțiuni;

Participarea la competiţii / demonstraţii;

Accidente sau îmbolnăviri determinate de afecţiuni ori stări patologice existente înainte ca Asiguratul să-şi înceapă călătoria, cu excepția măsurilor de urgenţă necesare în vederea salvării vieţii Asiguratului.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul țărilor în care călătoriți cu excepția teritoriului Crimeei și Sevastopolului, României, al țării de cetățenie / rezidență.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group.
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat la numerele de telefon prevăzute în Poliță, în maximum 48 ore și să prezentați toate documentele în vederea primirii despăgubirilor.

Când și cum plătesc?

Plata se face în Lei, anticipat și integral, în momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea de călătorie

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 16.02.01.F.004.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: STORNO STANDARD


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare ce vă oferă protecție financiară în situațiile anulării sau întreruperii călătoriei rezervate impuse de evenimente neprevăzute (precizate în Poliță) care vă blochează plecarea în călătorie.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:
x Cheltuielile efectuate înainte de începerea

derulării pachetului de servicii turistice (ex: taxe de viză, vaccinări etc. – dacă nu sunt incluse în preţul pachetului);

x Sumele recuperabile de la agenţia de turism conform clauzelor contractului încheiat cu aceasta;

x Evenimentele produse înainte de încheierea contractului cu agenţia de turism.

Ce se asigură?

Prin Poliță este acoperit riscul de anulare şi, opţional, de întrerupere a călătoriei generat de evenimente precum:

Decesul sau îmbolnăvirea gravă (inclusiv pentru membrii familiei);
Citarea ca parte într-un proces civil;
Devastarea locuinței ce impune prezenţa dumneavoastră;

Nașterea prematură a unui copil al dumneavoastră;
Accident rutier survenit cu maxim 48 de ore înainte de plecarea în călătorie;

Concediere;

Intentarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie.

Se despăgubesc:

Sumele plătite pe care nu le mai puteţi recupera în baza contractului pe care l-aţi încheiat cu agenţia de turism (anularea călătoriei); Valoarea serviciilor plătite şi neutilizate de către dumneavoastră (întreruperea călătoriei).

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite:

Bolile pre-existente;

Bolile alergice;

Întreruperile voluntare de sarcină;

Consecinţe ale războiului, invaziei, actelor de agresiune străină;

Epidemiile, contaminările, poluările; Catastrofele naturale;
Fraudele, reaua-intenţie sau reaua-credinţă.

Unde beneficiez de asigurare?

Puteţi beneficia de asigurare în orice loc şi la momentul anulării sau întreruperii călătoriei declanşate de oricare din evenimentele menţionate în Poliţă.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group.
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
În cazul producerii unui eveniment asigurat, să ne înștiințați în termen de 3 zile lucrătoare și să ne puneți la dispoziție toate documentele solicitate în vederea achitării despăgubirilor.

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se plătește integral în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

 

Asigurarea de Răspundere Civilă Profesională

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 13.02.01.F.003.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea de Răspundere Civila Profesională


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de răspundere civilă, care oferă acoperire pentru prejudiciile cauzate beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisă din culpă, de către Asigurat, pentru care răspunde civil, conform legii.

Ce se asigură?

Se asigură:

Sumele pe care Asiguratul trebuie să le plătească, cu titlu de despăgubiri, pentru daunele cauzate beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisă, din culpă, de către Asigurat, în exercitarea profesiunii sale.

Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea pentru care se încheie asigurarea) reprezintă despăgubirea maximă pe care o poate acorda OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. Tipuri de răspunderi care se pot asigura, în funcție de profesie:

Răspundere civilă a personalului medical, a unităților sanitare și a furnizorilor de produse și servicii medicale;
Răspundere civilă profesională a experților contabili, contabililor autorizați, auditorilor și consultanților fiscali;

Răspundere civilă a farmaciștilor, asistenților de farmacie și unităților farmaceutice;
Răspundere civilă profesională a practicienilor în insolvență;

 •   Răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală veterinară;

  Răspundere civilă profesională a arhitecților și inginerilor constructori din proiectare, inclusiv pentru activitatea de project management și dirigenție de șantier;

  Răspundere civilă profesională a avocaților;

 •   Răspundere civilă profesională a operatorilor și agenților autorizați să înscrie avize de garanție în Arhiva Electronică de Garanții Reale

  Imobiliare;

  Răspundere civilă profesională pentru activitatea de standardizare și certificare a conformității;
  Răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare;

 •   Răspundere civilă profesională a notarilor publici;

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite:
x Daune la bunurile proprii și/sau aflate în grija,

custodia, controlul Asiguratului; x Prejudiciile cauzate cu intenție; x Amenzi și penalități;
x Război, greve, terorism;
x Azbest.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

! Radiații ionizante sau contaminare radioactivă de la orice combustibil nuclear, deșeuri nucleare;

! Daune provocate de sau în legătură facilități de depozitare și prelucrare a deșeurilor;

 • !  Radiații electromagnetice;

 • !  Activități desfășurate în porturi, aeroporturi,

  domeniul chimic-petrochimic;

 • !  Pretenții de despăgubire datorate încălcării

  dreptului de proprietate intelectuală (brevete/patente, drepturi de autor, mărci comerciale etc.);

 • !  Daune provocate de Asigurat ori de prepușii acestuia aflați sub influența narcoticelor, substanțelor excitante sau alcoolului.

 •   Răspundere civilă profesională a agenților de asigurare;

  Răspundere civilă profesională a consilierilor juridici;

  Răspundere civilă profesională a traducătorilor;

 •   Răspundere civilă profesională a executorilor

  judecătorești;
  Răspundere civilă profesională a unităților

  prestatoare de servicii de întreținere și îngrijire corporală;
  Răspundere civilă profesională a unităților de salvare montană (Salvamont) și a unităților de salvare acvatică (Salvamar);

 •   Răspundere civilă profesională a experților tehnici, evaluatorilor și geodezilor;

 •   Răspundere civilă profesională a furnizorului de servicii de arhivare electronică, certificare a semnăturii electronice și marcare temporală; Răspundere civilă profesională a consultanților în afaceri și / sau management;

  Răspundere civilă profesională decurgând din

  studii clinice;

 •   Răspundere civilă profesională a recuperatorilor

  de creanțe.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.,

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea Afacerilor Mici și Mijlocii

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 08.06.01.F.004.0.A)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: AMM (multi-risc)


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare complexă și flexibilă care oferă protecție completă pentru afacerea dumneavoastră de tipul ”Afaceri Mici şi Mijlocii” - AMM din domeniile non-industriale (de ex. comerț, prestări servicii, activități profesionale, științifice și tehnice).

Ce se asigură?

În funcție de specificul activității desfășurate, se pot prelua în asigurare următoarele bunuri deţinute:

Incendiu, explozie, trăsnet;
Dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare / prăbușire de teren);
Fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină);

Riscuri specifice bunurilor păstrate în incinte frigorifice;
Bunuri casabile;

Instalaţii/echipamente (de ex. defecţiuni de funcţionare, erori de montare, erori de operare la instalațiille de climatizare, centrale termice, vitrine frigorifice);

Pierderi de profit rezultate din întreruperea activității cauzată de producerea riscurilor acoperite pentru bunuri;

Răspunderea civilă (răspunderea publică, răspunderea civilă a chiriașului față de proprietar);

Riscurile de accidente de muncă pentru protecția angajaților.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Clădiri; Mijloace fixe; Stocuri.


Sunt acoperite pierderile provocate de evenimente precum:

Greve, revolte, tulburări civile, vandalism; Apă de conductă;
 

Furt prin efracție sau tâlhărie.

 
 

În plus, se poate opta pentru extinderea acoperirii pentru:

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite:

x Prejudicii cauzate de război, terorism, reacții nucleare;

x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (de ex. improvizaţii neconforme cu reglementările în vigoare la instalaţiile de gaze, încălzire sau electrice, lipsa măsurilor de securitate şi protecţie a angajaţilor cerute de specificul activităţii);

x Prejudicii produse tertilor în legătură cu evacuarea şi colectarea deşeurilor.

Există restricții de acoperire?

Nu se asigură:

Clădiri expertizate tehnic pentru riscul de cutremur;
Clădiri situate în zone cu istoric de alunecări / prăbuşiri de teren;

Clădiri care nu sunt fixate în pământ prin fundaţie (de tip chioşc ambulant, tarabe etc.), inclusiv bunurile conținute în acestea;

Clădiri cu pereţi cortină;

Clădiri construite înainte de anul 1941; clădiri de patrimoniu;

Stocuri de tip material lemnos (de ex. mobilă, parchet, cherestea), lacuri, vopsele, solvenţi, combustibili de orice tip, anvelope, alte substanţe inflamabile (inclusiv clădiri care conţin astfel de stocuri);

Depozite cu suprafeţe mai mari de 600mp;

Bunuri aparţinând obiectivelor “off-shore”;

Bani numerar, hârtii / titluri de valoare, bijuterii, obiecte din metale și/sau pietre preţioase, colecții şi obiecte de artă, obiecte unicat, manuscrise;

Vehicule;
Orice tip de teren.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României (pentru asigurarea bunurilor - la locaţia asigurată menționată în Poliță; pentru asigurarea angajaților – exclusiv accidente care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu).

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group.
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite.
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat.
Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare.
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

Asigurarea de incendiu și alte riscuri

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.06.02.F.003.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: FORTIUS pentru AMM-uri


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea de incendiu și alte riscuri – FORTIUS pentru AMM-uri este un produs flexibil, sub formă de pachete de riscuri, care oferă protecție completă pentru afacerea dumneavoastră de tipul” Afaceri Mici și Mijlocii - AMM din domeniile non-industriale (de ex. comerț, prestări servicii, activități profesionale, științifice și tehnice).

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:
x Clădiri în curs de construcție sau nefinalizate

(inclusiv bunurile conținute în acestea);
x Obiective pentru care organele în drept au interzis construcția de imobile sau alte construcții prin acte publice sau comunicate în scris Asiguratului înainte de construire, precum și

bunurile conținute în aceste clădiri; x Bunuri aflate în mine subterane;

x Bunuri aparținând obiectivelor “off-shore”;
x Arhive, registre contabile, tipare, modele, planuri, matrițe;

 

x Informațiile de pe suporturile de date;
x Autovehicule, ambarcațiuni, aeronave, material rulant;

 

x Colecții și obiecte de artă;
x Clădiri de patrimoniu;
x Orice tip de teren, plantații, păduri, culturi de plante, animale, pești și alte viețuitoare.

Ce se asigură?

În funcție de specificul activității desfășurate, se pot prelua în asigurare:

Clădirile;
Conținutul (mijloace fixe, stocuri și/sau bunuri primite în custodie sau deținute cu orice titlu); Echipamentele și instalațiile aferente clădirilor.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre care amintim:

Pachetul de Bază (incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene);
Pachetul Extins, format din Pachetul de Bază, plus următoarele riscuri: cutremur, furtună, grindină, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpadă, avalanșă de zăpadă, ploaie torențială, tornadă, uragan, alunecare și prăbușire de teren;

Pachetul Premium, format din Pachetul Extins, plus următoarele riscuri: coliziune cu (auto)vehicule, boom sonic, greve, revolte, tulburări civile, vandalism, apă de conductă, refulare, scurgeri din sprinklere, prăbușire de corpuri terestre, furt prin efracție sau tâlhărie doar pentru conținut.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, sabotaj, reacții nucleare, radiației nucleare sau contaminării radioactive;

 • !  Orice lucrări de construcții/montaj/reparații executate în cadrul locației asigurate;

 • !  Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligații am?

Principalele obligatii la începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea de bunuri

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.01.01.F.006.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea de INCENDIU ȘI ALTE RISCURI


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică activităților industriale, comerciale, administrative și agricole.

Ce nu se asigură?

Principalele categorii de bunuri care nu se asigură sunt:

x Obiective pentru care organele în drept au interzis construcția de imobile sau alte construcții prin acte publice sau comunicate în scris Asiguratului înainte de construire;

x Orice tip de teren;
x Ambarcațiuni, aeronave, material rulant;
x Bunuri aparținând obiectivelor “off-shore”;
x Plantații, păduri, culturi de plante, animale, pești și alte viețuitoare.

Ce se asigură?

Se asigură:

Clădirile;
Conținutul (mijloace fixe, stocuri și/sau bunuri primite în custodie sau deținute cu orice titlu); Echipamentele și instalațiile aferente clădirilor.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre care amintim:

Incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene;
Dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare / prăbușire de teren);

 •   Fenomeneatmosferice(furtună,ploaietorențială, grindină);

 •   Greverevolte,tulburăricivile;

 •   Vandalism;

Apă de conductă;

 
 

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Furt prin efracție sau tâlhărie.

Există restricții de acoperire?

Principalele prejudicii neacoperite sunt cele cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (de ex. improvizații neconforme cu reglementările în vigoare la instalațiile de gaze, încălzire sau electrice);

 • !  Oricăror lucrări de construcții, montaj, reparații executate în cadrul locației asigurate;

 • !  Daune indirecte (igrasie, descompunere umedă sau uscată, mucegăire, alterare, putrezire, ciuperci etc.).

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligații am?

Principalele obligatii la începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

 

Asigurarea de bunuri

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: PID – cod: 08.09.01.F.005.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor și utilajelor de

construcții, agricole sau altor utilaje speciale


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică activităților de prestări servicii efectuate de persoane juridice în domeniul construcțiilor, agriculturii, depozite de mărfuri etc.

Ce se asigură?

Se asigură:

Autovehicule / vehicule, autospeciale, utilaje de construcții, de exemplu: automacarale, autobetoniere, buldozere, excavatoare, încărcătoare frontale etc;

Autovehicule / vehicule, autospeciale, utilaje agricole, de exemplu: tractoare și combine agricole, semănători, prese de balotat etc.; Autovehicule / vehicule, autospeciale, utilaje folosite în alte domenii speciale de activitate, de exemplu: motostivuitoare, electrocare, autostropitoare etc;

Accesoriile utilajelor, de exemplu pentru:
- utilaje agricole: heder combină, plug, grapă

- utilaje construcții: ciocan, foarfecă, cupă, lamă etc;

 

 Echipamentele suplimentare ale utilajelor:

aparatură audio-video, sistem de alarmă, echipamente de iluminare și semnalizare care nu figurează în dotarea de serie sau opțională prevazută de producătorul mărcii respective;

 Modificările constructive permanente, dotările de serie (inclusiv roțile de rezervă și sculele livrate de producător - cric, cheie de roți etc., numai dacă acestea se aflau în bunul asigurat în momentul producerii evenimentului asigurat).

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din diverse riscuri, dintre care amintim:
 Coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile, inclusiv coliziunea bunulu asigurat cu bunurile manipulate de acesta;
 Căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere cauzată de ruperea podului) sau răsturnări;

 

Incendiu;
Trăsnet, chiar dacă trăsnetul nu a fost urmat de incendiu;

 Explozie,chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu; se acoperă și explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat;

 Căderi de corpuri aeriene;

Cutremur de pământ și incendiul și / sau explozia ce urmează cutremurului;
Furt (total sau parțial) sau tentativă de furt, inclusiv prin acte de tâlhărie;

Riscuri atmosferice (furtună, uragan, tornadă, grindină, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață, avalanșă de zăpadă); Alunecare și prăbușire de teren;

Ploaie torențială;

Prăbușire de corpuri terestre.
Clauze adiționale ce pot fi incluse în acoperire:

Furt;
Avarii accidentale;
Utilaje pe timpul deplasării;
Greve, revolte și tulburări civile; Vandalism;
Extindere teritorială în afara României.

 
 

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:

x Bunurile care sunt folosite în activități de agrement (ATV-uri, scutere, snowmobile, segway etc);

x Bunuri care sunt amplasate pe platforme plutitoare sau pe ambarcațiuni, pe apă, sau care au părți componente care lucrează scufundate sau care plutesc pe apă, în subteran, precum și ambarcațiuni care pot îndeplini funcțiile unui utilaj prin atașarea de dispozitive sau accesorii;

x Bunuri înmatriculate / înregistrate în străinătate; x Bunuri care nu sunt montate fix la autovehicul (ex. dispozitive GPS, stații emisie și / sau

recepție, telefoane etc.);
x Piesele de rezervă, combustibili, lubrifianți, huse interioare și exterioare, prelate;

 

x Bunurile care, din cauza uzurii sau deteriorării, nu mai pot fi folosite în conformitate cu destinația lor inițială sau a căror stare de întreținere este necorespunzătoare;

x Război, terorism, reacții nucleare;
x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (de ex. improvizații);

 

x Aspirarea apei în motor;
x Operațiunile de testare, punere în funcțiune sau ca urmare a utilizării bunului asigurat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Prejudicii produse fară legatură cu riscurile acoperite cum sunt, de exemplu, defecțiunile tehnice ale părților componente – defecțiuni mecanice, electrice sau electronice ale pieselor, subansamblelor, aparaturii, instalațiilor sau echipamentelor;

 • !  Operaţiunile de testare, punere în funcţiune sau ca urmare a utilizării bunului asigurat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat;

 • !  Direct prin implozie.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, la locația menționată în Poliță și după caz, la adresele punctelor de lucru, șantierelor destinate activității specifice, locurilor de depozitare/garare, precum și în unitățile destinate efectuării reviziilor, reparațiilor sau operațiunilor de întreținere.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
– Să informați de îndată Omniasig, de la momentul in care ați luat la cunostință despre deschiderea unei proceduri de insolvență.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea de accidente

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 01.02.01.F.005.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea de accidente a angajaților


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de grup, ce oferă despăgubiri în cazul producerii unor accidente de muncă a persoanelor nominalizate în poliță.

Ce nu se asigură?

Nu se asigură:

x Persoane cu vârsta mai mică de 16 ani și mai mare de 65;

x Persoanele care au o invaliditate permanentă de gradul I sau II.

Ce se asigură?

Se pot asigura:

Vătămarea corporală și viața persoanelor

nominalizate în Poliță; În plus, puteți opta pentru:

Extinderea acoperirii în afara teritoriului României;
Extinderea acoperirii și în afara programului de muncă;

Cheltuieli cu medicamente;

În cazul opțiunii de riscuri suplimentare, polița oferă protecție pentru accidente ce cauzează:

Boli profesionale
Incapacitate temporară de muncă; Intervenții chirurgicale;
Fracturi;
Arsuri;
Consecințe
traumatismelor, arsurilor sau degerăturilor.

Sumele asigurate menționate în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

estetice și funcționale ale

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Poluare sau contaminare de orice natură și din

  orice cauză;

 • !  Participarea Asiguratului în calitate de subiect la

  experimente medicale, studii chimice sau lucrări

  de cercetare;

 • !  Oboseală, surmenaj;

 • !  Sinucidere sau tentativă de suicid;

 • !  Părăsirea neautorizată a locului de muncă în timpul programului de muncă.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României iar în cazul în care munciți în străinătate, aceasta se poate extinde și în afara teritoriului României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group; Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să urmați indicațiile medicului.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

Asigurarea de Răspundere Civilă

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 13.01.01.F.004.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea de Răspundere Civilă Publică


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților și pentru care este ținut răspunzător Asiguratul.

Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite:

x Daune la bunurile proprii și/sau aflate în grija, custodia, controlul Asiguratului;

x Prejudiciile cauzate cu intenție; x Amenzi și penalități;
x Război, greve, terorism;
x Azbest.

Ce se asigură?

Se asigură:

Daune materiale și vătămări corporale/ deces cauzate terților, din culpă, de către Asigurat.

Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea pentru care se încheie asigurarea) reprezintă despăgubirea maximă pe care o poate acorda OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

! Radiații ionizante sau contaminare radioactivă de la orice combustibil nuclear, deșeuri nucleare;

! Daune provocate de sau în legătură cu facilități de depozitare și prelucrare a deșeurilor;

! Pretenții de despăgubire datorate încălcării dreptului de proprietate intelectuală (brevete/patente, drepturi de autor, mărci comerciale etc.);

 • !  Radiații electromagnetice;

 • !  Activități desfășurate în porturi, aeroporturi, domeniul chimic-petrochimic.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea de bunuri

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.01.02.F.005.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea de AVARII ACCIDENTALE ALE MAȘINILOR


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică mașinilor care o o acoperire largă.

Ce se asigură?

Se pot prelua în asigurare mașini de tipul:

Dispozitive, instrumente, aparate, mecanisme; Mașini-unealtă;
Utilaje;
Linii tehnologice;

Polița oferă protecție pentru avarierea, bunurilor asigurate din orice risc neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod explicit.

Instalații.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

feră

Ce nu se asigură?

x Mașini neomologate;
x Vehiculele sau autovehiculele de orice fel;
x Dispozitive atașate utilajelor de ridicat și

manipulat (tălpi, cârlige etc);

x Elemente schimbabile sau detașabile (ex. burghie, filiere, freze, dălți, sape, cuțite etc).

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat;

 • !  Acționarea ori întreținerea mașinilor de către persoane neautorizate sau care nu au

  calificarea necesară.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

 

 

 

Asigurarea bunurilor

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.03.02.F.032.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică echipamentelor electronice, care oferă o acoperire largă.

Ce nu se asigură?

Principalele categorii de bunuri care nu se asigură sunt:

x Unelte (ex.: freze, burghie etc.);
x Materiale de lucru auxiliare și consumabile (ex.:

lichide de developare, reactivi, toner, hârtie etc.);

x Datele și programele care sunt stocate numai în memoria unității centrale de procesare.

Ce se asigură?

Se pot prelua în asigurare:

Echipamentele electronice; Sistemele de operare licențiate; Date și suporturi externe de date; Cheltuieli suplimentare de operare.


Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din orice risc neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod explicit.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat;

 • !  Abraziunea, îmbătrânirea sau defectarea

  componentelor nedatorate unor surse externe;

 • !  Daune de natură estetică.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României (sau conform extinderii teritoriale menționată în Poliță).

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Asigurarea de construcții montaj

Document de informare privind produsul de asigurare (PID – cod: 08.02.01.F.003.0.A)

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group Produsul companiei: Asigurarea pentru toate riscurile a lucrărilor de construcții montaj și

răspunderea constructorului / montorului


Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică lucrărilor de construcții montaj, care oferă o acoperire largă.

Ce nu se asigură?

x Lucrări de construcții și/sau montaj la obiectivele construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru;

x Lucrări de construcții și/sau montaj la obiectivele pentru care nu există autorizațiile legale de construcție/demolare, procesele verbale de recepție, precum și autorizațiile/avizele de funcționare emise de organele în drept;

Ce se asigură?

Se pot prelua în asigurare:

Lucrări contractuale de construcții și/sau montaj; Instalații, echipamente și utilaje de construcții; Dotări de șantier și alte bunuri;
Daunele provocate terților din culpa Dumneavoastră (răspunderea civilă).

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau pierderea bunurilor asigurate din orice risc neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod explicit.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Există restricții de acoperire?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • !  Război, terorism, reacții nucleare;

 • !  Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă,

  de către Asigurat (de ex. efectuarea unor lucrări

  sau modificări neautorizate);

 • !  Greșeli de proiectare;

 • !  Infiltrații;

 • !  Tasare

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
Să întrețineți lucrările și/sau bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar. În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.