Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

IPID Allianz

Produs de Asigurare Auto pentru persoane fizice
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr. 17/10.04.2003
Produsul: Asigurare Auto
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii
și condițiile produsului de asigurare ce se regăsesc în Ghidul de Beneficii aferent produsului și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție
de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Produsul de asigurare auto oferit de Allianz-Țiriac este compus din două asigurări: o poliţă de asigurare obligatorie (RCA), cu sau fără acoperiri suplimentare, şi o
poliţă facultativă, de tip CASCO. Produsul este destinat asigurării vehiculelor înmatriculate în România aparţinând persoanelor fizice şi poate include, pe lângă
acoperirile privind răspunderea civilă auto şi acoperiri destinate protecţiei vehiculului, a persoanelor aflate în vehicul, protecţie juridică și asistență rutieră.
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA) este reglementată în baza prevederilor legale în vigoare,
respectiv Legea nr. 132/2017 şi Norma 20/2017.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
 Asigurare RCA, conform prevederilor legale în vigoare
Principalele riscuri acoperite:
- Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial
- Prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat
- Costuri cu taxa de timbru, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate
- Prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate
- Cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat aparținând părții prejudiciate până la locația în care se găsește centrul de constatare/ unitatea reparatoare de la locul accidentului, dacă vehiculul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.
 Decontare directă (opțional) sau, în funcţie de decizia ta de achiziţionare, patru pachete de asigurare auto
ce includ poliţa obligatorie RCA cu acoperiri suplimentare (Pachet Confort) sau poliţa obligatorie RCA si poliţa de acoperiri CASCO (Pachet Plus, Extra,Max) structurate astfel:
Pachetul CONFORT
 Asigurare RCA conform prevederilor legale în vigoare
 Decontare directă (opțional)
 Protecție juridică - acoperă costurile aferente asistenţei juridice pentru protejarea intereselor tale legitime în cazul unui accident rutier cauzat de vehiculul tău asigurat RCA
 Asistență rutieră acoperire de bază - acoperă reparația autovehiculului la locul accidentului, precum și tractarea și depozitarea acestuia
 Accidente persoane acoperire de bază - oferă acoperire pentru conducătorul autovehiculului tău în caz de deces şi/sau invaliditate permanentă dacă a fost implicat într-un accident în timpul utilizării vehiculului
Pachetul PLUS
 Asigurare RCA conform prevederilor legale în vigoare
 Decontare directă (opțional)
 Protecție juridică - acoperă costurile aferente asistenţei juridice pentru protejarea intereselor tale legitime în cazul unui accident rutier cauzat de vehiculul tău asigurat RCA
 Fenomene naturale - acoperă pagubele produse autovehiculului de inundații, furtună, uragan, cutremur, alunecări sau căderi de teren, ploaie torențială, grindină, fulger, greutatea zăpezii sau gheții
 Incendiu, explozie - acoperă pagubele produse autovehiculului de incendii sau explozii
Asigurare vehicule acoperiri CASCO
 Vehicule nefuncționale
 Vehicule înmatriculate în alte state
 Vehicule care nu au inspecția tehnică periodică valabilă
 Vehicule cu volan pe partea dreaptă
 Vehicule înregistrate (ex: moped, tractor agricol, etc.)
 Alte situații descrise în Ghidul de Beneficii
Asigurare persoane aflate în vehicul
 Şoferul cu vârsta de peste 71 de ani
Există restricţii de acoperire?
Asigurare vehicule acoperiri CASCO
! Pagube produse de război sau de acte de terorism
! Pagube produse în perioada în care vehiculul nu avea certificat de înmatriculare sau altă autorizaţie de circulaţie valabile
! Pagube produse în timpul conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale
! Pagube produse prin avarierea vehiculului în urma pătrunderii voluntare în locuri inundate (râuri, lacuri, bălți etc.)
! Pierderi financiare indirecte
! Cheltuieli pentru transformarea sau îmbunătățirea vehiculului în comparație cu starea lui anterioară producerii riscului asigurat
! Dacă vehiculul a fost furat şi în interiorul acestuia au fost lăsate documente de identificare ale vehiculului
! Dacă vehiculul a fost lăsat neîncuiat şi/sau cu cheile / cardurile / telecomenzile lăsate în interior şi a fost furat
! Pagube produse ca urmare a utilizării vehiculului asigurat la concursuri, pariuri, întreceri sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării pe piste / circuite auto special amenajate
! Pagube produse în perioada în care contractul de asigurare este suspendat
! Alte restricții (excluderi) menționate în Ghidul de Beneficii
Asigurarea persoanelor aflate în vehicul
Riscurile cauzate direct sau indirect de:
! Sinucidere, încercarea de sinucidere sau de automutilare, chiar dacă persoana vătămată s-a aflat într-o situaţie în care i-a fost afectat discernământul
! Consumul de alcool, medicamente sau droguri, cu excepţia medicamentelor prescrise de un medic, administrate conform rețetelor acestuia.
 Daune provocate de animale - acoperă daunele cauzate de coliziunea cu un animal și cele produse prin roadere, muşcare, rupere, zgâriere sau prin pătrunderea / staţionarea în compartimentul motor
 Asistență rutieră acoperire extinsă - oferă servicii suplimentare de asistență rutieră: reparații, tractare, livrare de combustibil, transportul și/sau cazarea persoanelor etc
 Accidente persoane acoperire extinsă - acoperă toate persoanele care sunt transportate cu autovehiculul, atât șoferul cât și pasagerii în caz de deces sau de invaliditate
Pachetul EXTRA - include pachetul PLUS şi:
 Furt - acoperă furtul vehiculului sau a componentelor vehiculului dar şi deteriorarea / distrugerea cauzată de pătrunderea prin efracţie
 Vandalism - acoperă daunele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea vehiculului asigurat de către persoane necunoscute
 Elemente vitrate - acoperă costurile de reparație sau, după caz, de înlocuire a elementelor avariate în urma unor evenimente accidentale care produc daune exclusiv parbrizului sau suprafețelor vitrate ale vehiculului
Pachetul MAX - include pachetul EXTRA şi:
 Coliziune, zgâriere și alte riscuri - acoperă daunele rezultate din coliziunea, zgârierea, răsturnarea, căderea autovehiculului sau din căderea obiectelor pe autovehicul, pătrunderea în locuri inundate ca urmare a spargerii conductelor, avarierea în timpul circulaţiei în afara drumurilor publice sau pe drumuri forestiere
 Protecție preț achiziție - acoperirea se poate achiziţiona pentru vehicule noi (până la 6 luni vechime) și, în cazul în care suferi o daună totală în 24 de luni după prima înmatriculare, Allianz-Țiriac va calcula despăgubirea la valoarea de nou
Sumele asigurate / limitele de despăgubire acoperiri CASCO (excepţie RCA) sunt detaliate în Contractul de asigurare (oferta, poliţa facultativă).
Limita de despăgubire asigurare RCA:
 Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 1.220.000 de euro
 Pentru vătămari corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 6.070.000 de euro
Asigurarea RCA
! Cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă
! Prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste
despăgubiri
! Bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor
! Bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna
! Prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau Asigurătorul RCA nu are răspundere
! Partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului
! Amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului
! Sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui
vehicul
! Prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data
producerii accidentului
! Prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale
! Prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase.
Unde beneficiez de asigurare?
 Teritoriul României
 Pe teritoriul țărilor membre ale Sistemului Internațional Carte Verde (Albania, Austria, Andorra, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria,
Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Macedonia, Malta, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Serbia,
Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria). În cazul RCA, acoperirea este valabilă doar dacă aceste state nu sunt barate pe document.
Ce obligaţii am?
Asigurarea acoperiri CASCO
− Întreținerea vehiculului asigurat în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale
− Plata primei de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contractul de asigurare / înştiinţarea de plată
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări privind informaţiile furnizate la încheierea contractului de asigurare în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data efectuării respectivei modificări (exemple: schimbarea adresei; schimbarea numelui în urma căsătoriei; schimbarea numărului de
înmatriculare etc.)
− Notificarea către Allianz-Țiriac în caz de: pierdere / furt carte de identitate, certificat de înmatriculare, autorizaţie de circulaţie provizorie, în termen de maximum
1 zi lucrătoare de la producerea evenimentului / luarea la cunoştinţă și depunerea la Asigurător a dovezii privind declararea la Poliţie a pierderii / furtului
− Declararea existenței tuturor asigurărilor contractate pentru același vehicul la asigurători diferiți.
În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Cooperarea cu Allianz-Țiriac și furnizarea tuturor informațiilor și documentelor solicitate de acesta în legatură cu dauna
− Luarea de măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului asigurat asupra vehiculului asigurat
− Luarea de măsuri pentru salvarea, conservarea şi paza vehiculului sau/şi a părţilor componente rămase neavariate, precum şi pentru prevenirea degradărilor ulterioare.

Asigurarea RCA Notificarea Asigurătorului RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat: − Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, Asiguratul notifică Asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului − Asiguratul furnizează Asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului Asiguratul transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special: − Numele, prenumele şi adresa persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei − Numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori Asiguratului vehiculului − Denumirea, sediul Asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare / înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia Constatarea amiabilă de accident: − Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asiguraţii pot informa societăţile din domeniul asigurărilor şi în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăţi, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului. Când şi cum plătesc? Asigurarea RCA si asigurarea acoperiri CASCO − Plata primelor de asigurare poate fi realizată integral sau în rate, așa cum este specificat în polița / polițele de asigurare − Prima de asigurare se poate achita utilizând metodele de plată puse la dispoziţie de către Allianz-Țiriac / Intermediar (plata online, card bancar, numerar, debit direct, transfer bancar) Când începe şi când încetează acoperirea? Asigurarea acoperiri CASCO − Acoperirea începe la data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare, cu condiţia ca prima de asigurare sau rata întâi de primă să fie plătită în conformitate cu prevederile din poliţă − Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi până la expirarea perioadei de graţie are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de asigurare (perioada de graţie este de 5 zile calendaristice) − Acoperirea încetează: - La data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare - La data producerii unei daune totale - În cazul în care suma despăgubirilor acordate / datorate pentru daune parţiale pe întreaga perioadă de asigurare este egală sau depăşeşte suma asigurată a vehiculului - În momentul vânzării vehiculului Asigurarea RCA − Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea Asiguratului − Contractul RCA încetează: - La data la care proprietarul vehiculului notifică Asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative - La data la care vehiculul este radiat din circulaţie - La împlinirea termenului stabilit în contractul RCA Cum pot să încetez / reziliez contractul? Asigurarea acoperiri CASCO − Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac − Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021 20 19 100 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro Ai dreptul să renunți la contractul de asigurare și să soliciți încetarea acestuia în primele 14 zile de la încheiere, fără a fi necesară invocarea unui motiv, în condițiile în care nu s-au produs riscuri asigurate. În această situație, Allianz-Țiriac îți va returna integral prima de asigurare achitată, în baza cerererii scrise de renunțare la polița de asigurare. Poți înceta / rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și producă efectele. Asigurarea RCA Contractul RCA poate fi reziliat / încetat: − În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului și transmiterea documentelor doveditoare către Asigurător, însoțite de cererea de încetare − În cazul radierii din circulație a vehiculului și transmiterea documentelor doveditoare către Asigurător În cazul asigurării multiple, se poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

 

 

Asigurarea facultativă a locuinţei si bunurilor
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003
Produsul: Polița Armonia Plus


Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea Armonia Plus, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs de asigurare facultativă pentru asigurarea locuințelor și a bunurilor aparținând persoanelor
fizice, asigurarea de raspundere civilă legala, asigurarea persoanelor și asistență tehnică de urgență la domiciliu. Polița se poate incheia pentru oricare dintre aceste
forme de asigurare, dar cel puțin cladire sau bunuri.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
Clădirea și/sau bunurile
Riscuri incluse – Acoperirea Standard Extinsă:
 Fenomene naturale: furtună, uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială – efecte directe, grindină, avalanşă de zăpadă, greutatea zăpezii şi/sau a gheţii
 Incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, undă de şoc provocată de avioane, cădere accidentală de corpuri
 Furt prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie, vandalism
 Lovirea de către autovehicule, distrugeri provocate de animale
 Greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare
 Spargere accidentală bunuri casabile din componenţa clădirii în limita a 1.000 de euro.
Riscuri opționale:
 Riscuri catastrofice: cutremur de pământ, inundaţii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de suprafaţă precum şi din precipitaţii atmosferice temporare, inclusiv topirea zăpezii, prăbuşire si/sau alunecare de teren.
Franșiza obligatorie (PAD) se aplică la clădire și este în valoare de 10.000 de euro sau 20.000 de euro, în funcție de materialul de construcție al clădirii
 Clauza 72 de ore.
Clauze suplimentare
Clădire:
 Asigurarea instalațiilor de gaze, apă, canal, climatizare și încălzire pentru avarii accidentale
 Daune provocate de apă
 Bunuri casabile: spargere accidentală a bunurilor casabile din alcătuirea clădirii pentru limite mai mari de 1.000 de euro
 Cazarea temporară la altă locație
 Clădiri în construcție.
Bunuri:
 Bunuri la altă adresă
 Bunuri în custodie
 Colecții de artă
 Clauza fenomene electrice: pachetul STANDARD (echipamente electrocasnice) și pachetul PREMIUM (echipamente electrocasnice, echipamente audio-video și echipamente electronice)
 Asigurarea de garanție extinsă pentru echipamente electronice și electrocasnice.
Asistență tehnică de urgență la domiciliu pentru:
 Avarii la instalațiile de apă, canal, încălzire, gaze, electrică
 Avarierea geamurilor, ferestrelor, ușilor exterioare și a acoperișului locuinței, ușilor exterioare și a tâmplăriei ferestrelor exterioare
 Deteriorarea, furtul, pierderea sau uitarea în interiorul locuinței a cheilor de acces.
Suma asigurată: 150 de euro per intervenție (eveniment).
Locuințe:
 Clădiri părăsite sau ruinate/degradate
 Clădiri fără uși, ferestre, sisteme de închidere sau având încuietorile deteriorate
 Clădiri încadrate în clase de risc seismic I, II si III și/sau categorii de urgență U1, U2, U3 și “-“, stabilite de autorităţile în drept, pentru riscuri catastrofice și explozie
 Construcții subterane, puțuri, diguri, șanțuri, iezături etc.
 Imobile ce prezintă semne de dărâmare și ruină, la care se impun reparații capitale la elementele de rezistență ale clădirii, fundații, stâlpi, grinzi, zidărie, precum și pardoseli, tavane, acoperiș
 Alte situații descrise în condițiile speciale de asigurare.
Bunuri:
 Bunuri de valoare deosebită/colecții de artă pentru care nu s-au luat măsuri împotriva furtului (încuietori sigure, alarmă funcțională)
 Animale sau păsări
 Plante, inclusiv culturi agricole, păduri, pomi fructiferi
 Pământ sau apă
 Autovehicule și ambarcațiuni de orice fel
 Obiecte de artă a căror valoare nu este certificată sau evaluată de către experți atestați de Ministerul Culturii
 Pentru clauzele “fenomene electrice” și “garanție extinsă”: bunurile care nu sunt funcționale, nu sunt achiziționate de pe teritoriul României, au un preț de achiziție mai mic de 450 de lei
 Pentru clauza “fenomene electrice”: vechimea echipamentelor electrocasnice și echipamentelor audio video mai mare de 8 ani și electronice mai mare de 6 ani
 Pentru clauza “garanție extinsă”: vechimea bunurilor mai mare de 6 ani
 Alte situații în condițiile speciale de asigurare din documentația produsului de asigurare.
Asigurarea persoanelor:
 Persoane cu vârsta peste 70 de ani.
Asigurarea facultativă a locuinţei si bunurilor
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003
Produsul: Polița Armonia Plus
Versiunea 1/01.10.2018
Asigurarea de răspundere civilă legală:
 Clauza asigură despăgubiri pentru daune de a căror producere Asiguratul răspunde în baza legii, față de terțe persoane despăgubite, pentru vatămări corporale și prejudicii materiale.
Riscuri acoperite:
 Sumele de bani pe care ești obligat să le plătești terțelor persoane despăgubite - daune materiale ca urmare a producerii, din culpă proprie sau a altor persoane pentru care ești obligat să răspunzi în fața legii (soțul/soția, copii minori) sau prejudicii cauzate de lucruri și animale aflate în grija ta
 Cheltuieli făcute de tine în procesul civil, dacă ai fost obligat la despăgubiri
 Cheltuieli de judecată făcute de cel prejudiciat dacă ai fost obligat prin hotărâre judecătorească.
Clauze suplimentare:
 Răspundere civilă legală a proprietarului față de chiriaș - acoperă prejudiciile provocate de tine - în calitate de proprietar - persoanelor fizice sau juridice cărora le-ai închiriat un imobil în baza unui contract de închiriere/comodat
 Răpundere civilă legală a chiriașului față de proprietar - acoperă prejudiciile provocate de tine - în calitate de chiriaș - proprietarului cu care ai încheiat un contract de închiriere/comodat.
Asigurarea persoanelor:
 Acoperă decesul ca urmare a unei îmbolnăviri pentru tine în calitate de asigurat
 Acoperă decesul, invaliditatea permanentă și cheltuielile medicale necesare ca urmare a unui accident, pentru tine și dependenții tăi.
Suma asigurată/franșize
Sumele asigurate/limitele răspunderii/franșizele sunt cele menționate în polița de asigurare și se stabilesc conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.
Există restricţii de acoperire?
! Război de orice natură, invazie sau acțiunea unui dușman extern, acțiune militară și uzurpare
! Război civil, revoluţie, rebeliune, insurecție, dictatură militară, conspirație, rascoală
! Terorism, așa cum este definit în legea internă sau în convențiile și tratatele internaționale
! Confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziţionare, sechestrare
! Explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive
! Poluare sau contaminare din orice cauză
! Producerea cu intenție a riscurilor asigurate de către Asigurat sau prepușii acestuia
! Pierderi de date în format electronic
! Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile de asigurare.
Unde beneficiez de asigurare?
 La adresa asigurată de pe teritoriul României, menționată în contractul de asigurare sau după cum se menționează în condițiile de asigurare.
Ce obligaţii am?
La încheierea și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare:
− Prezentarea informațiilor detaliate și complete în legătură cu toți factorii ce ar putea influența producerea unui risc acoperit
− Plata primei de asigurare la termenul si în cuantumul prevăzut în polița de asigurare
− Declararea existenței altor asigurări, cu excepția asigurărilor de accidente persoane și deces din boală
− Notificarea în termen de 14 zile privind orice modificare, intenție de modificare sau agravare a riscului.
După producerea riscului asigurat:
− Avizarea, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare și 24 de ore în cazul furtului de la momentul în care ai constatat producerea riscului asigurat, conform condițiilor de asigurare
− Luarea de măsuri de limitare a pagubelor, în cazul producerii riscului asigurat
− Înştiinţarea imediată, după ce ai luat la cunoştiinţă, în caz de incendiu, explozie sau furt, după caz, a pompierilor, poliţiei sau a altor autorităţi publice competente, cele mai apropiate, solicitând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi punerea lor la dispoziția Allianz-Țiriac.
Când şi cum plătesc?
− Prima de asigurare se achită integral sau în rate semestriale sau trimestriale. Prima integrală sau rata 1 se achită în cel mult două zile lucrătoare de la intrarea
în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate în poliță.
− Prima de asigurare se achită în RON la cursul B.N.R. utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de către Allianz-Țiriac (plata online, card bancar, numerar, debit direct, transfer bancar).
Când începe şi când încetează acoperirea?
− Acoperirea poliței începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliței și încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, dacă
nu s-a convenit altfel între părți
− Polițele de asigurare se încheie pentru 12 luni sau pe perioade subanuale (minim 3 luni)
− În situaţia în care obligaţia de plată inițială, aferentă primei de asigurare, nu este respectată, contractul de asigurare se desfiinţează retroactiv de la data emiterii poliţei de asigurare − Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi până la expirarea perioadei de graţie are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de asigurare (perioada de graţie este de 5 zile calendaristice) − În cazul în care prima sau ratele de primă nu se achită în perioada de grație, contractul de asigurare se suspendă automat pe o perioadă de 25 de zile calendaristice. Supendarea poate înceta în baza unui supliment de asigurare sau în baza unei solicitări în scris din partea asiguratului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a ratei de primă datorate, prin întocmirea unui nou raport de inspecție de risc și plata ratei de primă restantă − În cazul în care nici după trecerea perioadei de suspendare rata de primă datorată nu este achitată, contractul de asigurare se reziliază automat − Acoperirea încetează la data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare. Cum pot să încetez / reziliez contractul? − Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac − Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro. Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și producă efectele. De asemenea, ai dreptul să renunți la contractul de asigurare și să soliciți încetarea acestuia în primele 14 zile de la încheiere, în baza unei cereri scrise, fără a fi necesară invocarea unui motiv, în condițiile în care nu s-au produs riscuri asigurate.

 

Asigurarea obligatorie a locuințelor Document de informare privind produsul de asigurare Societatea: Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. Produsul: Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD)

Asigurarea obligatorie a locuințelor Document de informare privind produsul de asigurare Societatea: Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. Produsul: Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD)
PAD este creată și reglementată de lege, gestionarea acesteia fiind acordată PAID SA, constituită potrivit legilor din România, înregistrată în registrul asigurătorilor păstrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub numărul RA-065/ 14.10.2009. Informațiile (termenii și condițiile asigurării) complete referitoare la produs se regăsesc în Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, în Ordinul nr. 6/87/21.04.2011 pentru aprobarea normelor de aplicare ale legii, precum și în legislația secundară a ASF: Norma nr. 7/2013, Ordinul nr. 7/2009. Acestea pot fi consultate pe site-ul PAID (www.paidromania.ro).
Despre ce tip de asigurare este vorba? Asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, ca fenomene naturale.
Ce se asigură?  Prin PAD se asigură exclusiv construcțiile cu destinația de locuință pentru următoarele trei riscuri: cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale.  În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri și pentru:  daunele directe provocate locuinței, consecința indirectă a producerii riscurilor asigurate, ex. incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren;  pentru pagubele indirecte provocate locuinței, consecința directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autoritățile competente.  În funcție de tipul locuinței suma asigurată e reprezentată de echivalentul în lei al sumei de 20.000 EUR pentru locuințele „Tip A”, respectiv 10.000 EUR pentru cele „Tip B”, calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii asigurării.
Ce nu se asigură?  Daunele provocate bunurilor de orice fel, altele decât locuința;  Daunele provocate de inundații produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau de schimbarea artificială a cursurilor de apă;  Daunele provocate de evenimentele asigurate, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite ori agravate de săpături sau lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecțiuni, explorări ori exploatări miniere sau petroliere, la suprafață ori în profunzime;  Daunele provocate de tasarea (lăsarea) terenului de fundație;  Daunele provocate de formarea de crăpături în terenul de fundație sau în terenul din preajma clădirii, datorită variației de volum a terenului, ca urmare a contracției/dilatării produse de îngheț/dezgheț;  Daunele provocate terenului care împrejmuiește locuința și care nu este asociat noțiunii de locuință și nu face obiectul asigurării.
Exista restricții de acoperire?  Anexele, dependințele, dotările și utilitățile nelegate structural de locuință, anexele ce nu folosesc în mod direct scopului locativ (garaje, magazii, șoproane, grajduri, jardiniere, pergole, împrejmuiri, pătule, depozite etc.), sau instalațiile și amenajările speciale (piscine, saune, instalații solare sau eoliene, rampe auto etc.);  Locuințele situate în zone cu interdicție de construire;  Locuințele încadrate în clasa I de risc seismic.
Unde beneficiez de asigurare?  Obiectul contractului de asigurare îl reprezintă construcțiile cu destinația de locuință situate pe teritoriul României.
Ce obligații am?  Să încheiați câte un PAD pentru fiecare locuință deținută în proprietate și, la expirarea valabilității acestora, sa le reînnoiți;  Să predați, în cazul înstrăinării locuinței, PAD dobânditorului, noul proprietar având obligația de a notifica achiziția în 5 zile asigurătorului care a eliberat PAD;  Să întrețineți corespunzător locuința asigurată, în scopul prevenirii producerii ori apariției oricărui eveniment asigurat;  Să răspundeți în scris la solicitările PAID cu privire la împrejurările producerii evenimentului asigurat și să vă conformați recomandărilor PAID;  Să înștiințați imediat producerea evenimentului asigurat organelor abilitate potrivit legii (unitățile de pompieri, poliție, primăria localității etc.), cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii sau apariției evenimentului, daunele provocate, precum și precizarea vinovaților de eventuala mărire a pagubei și să le prezentați PAID;  Să înștiințați imediat în scris PAID ori asigurătorul care a eliberat PAD despre producerea riscului asigurat, precizând seria, numărul și data emiterii poliței, daunele suferite și mărimea probabilă a daunei;  Să faceți dovada dreptului de proprietate sau de administrare asupra locuinței asigurate.
Când și cum plătesc? Plata primei de asigurare se face integral și anticipat, în numerar sau prin virament în contul asigurătorului care eliberează PAD. Primele de asigurare reprezintă echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, a 20 EUR pentru locuințele de „Tip A”, respectiv 10 EUR pentru locuințele de „Tip B”.
Când începe și când încetează acoperirea? În cazul polițelor noi, asigurarea începe din a cincea zi de la data plății primei și încheierii contractului de asigurare. În cazul polițelor care se reînnoiesc, asigurarea începe din ziua următoare celei în care s-a plătit prima și încheiat contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 0,00 a zilei următoare celei în care încetează vechiul contract. Asigurarea încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în PAD sau anterior acestei date în momentul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. În aceste situații prima de asigurare nu se restituie.
Cum pot sa reziliez contractul? PAD nu poate fi reziliată. Chiar și în cazul înstrăinării locuinței, PAD rămâne în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate.

 

 

Asigurarea CASCO Producători de vehicule
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr. 17/10.04.2003
Produsul: Casco pentru vehicule marca Opel


Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări, în parteneriat cu reţeaua partenerilor autorizați Opel, îți pune la dispoziţie un produs de asigurare facultativă destinat în exclusivitate vehiculelor
marca Opel. Produsul de asigurare Opel Casco este disponibil doar în reţeaua partenerilor autorizați Opel.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
 Vehicule marca Opel, înmatriculate în România.
Poți alege unul dintre cele 3 pachete:
Pachetul PRIM
Vehicul - riscuri acoperite:
 Avarii
 Riscuri naturale
 Incendiu, explozie
 Furtul parţial, tentativă de furt şi furtul total
 Acte de vandalism
 Pătrunderea în locuri inundate
 Pagube produse vehiculului ca urmare a măsurilor luate pentru salvarea
acestuia
 Cheltuielile efectuate de către Asigurat în legătură cu:
 Transport al vehiculului avariat, ca urmare a producerii unui risc asigurat,
la cel mai apropiat service sau la domiciliul Asiguratului
 Înlocuire a setului de închidere ca urmare a furtului sau a pierderii cheilor/cardurilor/ elecomenzilor
Ai la dispoziţie 2 variante de franşiză deductibilă per eveniment: 300 de eur sau 100 de eur dacă vehiculul este reparat într-o unitate reparatoare autorizată de către producătorul Opel.
Pachetul PRIM PLUS
Conţine riscurile acoperite din Pachetul PRIM.
Ai la dispoziţie 2 variante de franşiză deductibilă per eveniment: 300 de eur sau 0 eur dacă vehiculul este reparat într-o unitate reparatoare autorizată de către producătorul Opel.
Pachetul TOP
Conţine riscurile acoperite acoperite din Pachetul PRIM PLUS, plus:
 Circulaţia vehiculului în afara drumurilor publice
 Vehicul de înlocuit
 Extinderea teritorială.
Accidente persoane – Riscuri asigurate:
 Invaliditate
 Deces
Ai la dispoziţie 2 variante de franşiză deductibilă per eveniment: 300 de eur sau 100 de eur dacă vehiculul este reparat într-o unitate reparatoare autorizată de către producătorul Opel.
Note:
1. Suma asigurată a vehiculului se stabileşte la valoarea de piaţă a acestuia
2. Franșizele nu se aplică în cazurile în care vinovată de producerea riscului asigurat este exclusiv o terță persoană identificată, asigurată RCA.
Vehicul:
 Vehicule nefuncționale
 Vehicule înmatriculate în alte state
 Vehicule care nu au inspecția tehnică periodică valabilă
 Vehicule cu volan pe partea dreaptă.
Accidente persoane:
 Persoanele cu vârsta mai mare de 7 ani, aflate în vehicul peste numărul de locuri înscrise în certificatul de înmatriculare
 Copii sub 12 ani aflaţi pe locul din faţă al vehiculului.
Există restricţii de acoperire?
Asigurare vehicule
! Pagube produse de război sau de acte de terorism
! Pagube produse pe perioada în care vehiculul nu avea certificat de înmatriculare sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă
! Pagube produse în timpul conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale
! Pagube produse prin avarierea vehiculului în urma pătrunderii voluntare în locuri inundate (râuri, lacuri, bălți etc.)
! Pierderi financiare indirecte și prejudicii fără caracter patrimonial (exemplu daune morale etc.)
! Cheltuieli pentru transformarea sau îmbunătățirea vehiculului în comparație cu starea lui anterioară producerii riscului asigurat
! Dacă vehiculul a fost furat şi în interiorul acestuia au fost lăsate documente de identificare ale vehiculului.
! Dacă vehiculul a fost lăsat neîncuiat şi/sau cu cheile/cardurile/ telecomenzile lăsate în interior şi a fost furat
! Pagubele produse ca urmare a utilizării vehiculului asigurat la concursuri, pariuri, întreceri sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării pe piste/circuite auto special amenajate
! Pagubele produse în perioada în care contractul de asigurare este suspendat.
Asigurare persoane aflate în vehicul
! Afecțiuni medicale preexistente
! Tulburări psihice, boli mentale sau de natură nervoasă
! Încercare de sinucidere sau sinuciderea
! Evoluție a unei boli infecțioase ce debutează în contextul unei epidemii.
Unde beneficiez de asigurare?
 Teritoriul României
 Pe teritoriul țărilor membre ale Sistemului Internațional Carte Verde (Albania, Austria, Andorra, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria,
Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Macedonia, Malta, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Serbia,
Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria), dacă pentru același vehicul închei la Allianz-Țiriac și o poliță RCA sau ai optat pentru Pachetul TOP sau plătești prima
suplimentară aferentă acoperirii “Extindere teritorială”.
Ce obligaţii am?
− Întreținerea vehiculului asigurat în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale
− Plata primei de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contractul de asigurare/înştiinţarea de plată
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări privind informaţiile furnizate la încheierea contractului de asigurare în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data efectuării respectivei modificări (de ex: schimbarea adresei, schimbarea numelui în urma căsătoriei, schimbarea numărului de
înmatriculare etc.)
− Notificarea către Allianz-Țiriac în caz de: pierdere/furt carte de identitate, certificat de înmatriculare, autorizaţie de circulaţie provizorie, în termen de maximum
24 de ore de la producerea evenimentului/luarea la cunoştinţă și depunerea la Asigurător a dovezii privind declararea la poliţie a pierderii/furtului.
În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Cooperarea cu Allianz-Țiriac și furnizarea tuturor informațiilor și documentelor solicitate de acesta în legatură cu dauna
− Luarea de măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului asigurat asupra vehiculului asigurat
− Luarea de măsuri pentru salvarea, conservarea şi paza vehiculului sau/şi a părţilor componente rămase neavariate, precum şi pentru prevenirea degradărilor
ulterioare.
Când şi cum plătesc?
− Plata primelor de asigurare poate fi realizată integral sau poate fi eșalonată în rate subanuale conform scadențelor prevăzute în contractul de asigurare
− Metodele de plată a primei de asigurare puse la dispoziția ta sunt: plata online, transfer bancar și numerar.
Când începe şi când încetează acoperirea?
− Acoperirea începe la data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare, sub condiţia ca prima de asigurare sau rata întâi de primă să fie plătităîn conformitate cu prevederile din poliţă
− În situaţia în care obligaţia de plată inițială aferentă primei de asigurare nu este respectată, contractul de asigurare se desfiinţează retroactiv de la data emiterii poliţei de asigurare
− Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi până la expirarea perioadei de graţie are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de asigurare (perioadă de graţie este de 5 zile calendaristice)
− Acoperirea încetează la data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare
− Acoperirea încetează la data producerii unei daune totale
− Acoperirea încetează dacă suma despăgubirilor acordate/datorate pentru daune parţiale pe întreaga perioadă de asigurare este egală sau depăşeşte suma asigurată a vehiculului
− Acoperirea încetează la data înstrăinării vehiculului asigurat (de ex. prin vânzare, donație, etc.)
Cum pot să încetez / reziliez contractul?
− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
− Printr-o notificare către Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro
Ai dreptul să renunți la contractul de asigurare și să soliciți încetarea acestuia în primele 14 zile de la încheiere, fără a fi necesară invocarea unui motiv, în condițiile în
care nu s-au produs riscuri asigurate. În această situație, Allianz-Tiriac îți va returna integral prima de asigurare achitată, în baza cerererii scrise de renunțare la polița
de asigurare.
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și producă efectele.

 

 

Asigurarea de călătorie în străinătate
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003
Produs: Voiaj


Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea Voiaj, oferită de Allianz-Țiriac, este un produs de asigurare facultativă destinat persoanelor care călătoresc în străinatate în scop turistic, educațional sau
lucrativ, cu sau fără practicarea unui sport de agrement.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
Asigurare Medicală
Opţiuni sumă asigurată: 30.000 de EUR/50.000 de EUR
Acoperiri incluse:
 Cheltuieli medicale ca urmare a unei urgenţe medicale, pentru:
 tratament ambulatoriu, transportul cu ambulanţa, transfer la o clinică de specialitate la solicitarea medicului, spitalizare şi/sau intervenţii chirurgicale
 proceduri de diagnosticare, medicamente şi materiale sanitare stabilite de medic
 tratament stomatologic de urgenţă pentru calmarea durerilor acute
 Cheltuieli de repatriere a Asiguratului, în limita a 10.000 de EUR, ca urmare a unei urgenţe medicale sau a decesului
 Cheltuieli medicale ca urmare a unui puseu acut al unei afecţiuni preexistente sau boli cronice, în limita a 1.000 de EUR
Acoperiri opţionale:
Asigurarea de Accidente
 Opţiuni sumă asigurată: 1.000 de EUR/2.500 de EUR/5.000 de EUR
 Deces şi/sau invaliditate permanentă
Asigurarea Bagajelor
 Opţiuni sumă asigurată: 750 de EUR/1.000 de EUR
 Distrugerea, deteriorarea sau dispariţia bagajelor
Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi
 Opţiuni sumă asigurată: 5.000 de EUR/10.000 de EUR
 Prejudicii corporale şi/sau materiale provocate terţelor persoane
Asigurare Storno
 Suma asigurată: contravaloarea pachetului turistic
 Cheltuieli privind anularea sau întreruperea călătoriei, în limita a 10.000 de EUR
Asigurarea Medicală
 Persoanele cu vârsta peste 70 de ani
 Angajarea în ocupații periculoase
 Practicarea de sporturi sau hobby-uri periculoase
Asigurarea de Accidente
 Orice fel de boli – profesionale, infecțioase, de natură nervoasă etc.
Asigurarea Bagajelor
 Hârtii de valoare, documente, echipamente electronice etc.
Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi
 Pretenţiile referitoare la propriile vătămări corporale
 Acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale
Asigurarea Storno
 Călătorii pentru care nu s-a contractat un pachet de servicii turistice
 Respingerea la vamă
 Călătoria anulată de agenţia de turism
Există restricţii de acoperire?
Asigurare Medicală
! Evenimente produse de război, acte de terorism sau tulburări interne
! Consumul de alcool, substanțe halucinogene și/sau produse farmaceutice nerecomandate de medic
! Cheltuieli medicale în legătură cu diagnosticarea şi/sau tratamentul cancerului, infectarea cu HIV, SIDA
! Cheltuieli medicale pentru examinări de rutină, controale sau verificări medicale generale
! Cheltuieli medicale în legătură cu nașterea copilului, tratamente sau controale medicale specifice stării de graviditate
Asigurarea de Accidente
! Otrăvirea sau intoxicaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea au fost generate de un accident
Asigurarea Bagajelor
! Deteriorarea, distrugerea sau dipariţia bunurilor lăsate fără supraveghere
! Riscuri cauzate de confiscare, expropriere, naţionalizare etc.
Asigurare de Răspundere civilă faţă de terţi
! Pretenții formulate de către soț/soție în baza legii
! Pretenții pentru pagube produse hârtiilor de valoare, colecţiilor, tablourilor, sculpturilor etc.
Asigurarea Storno
! Cheltuieli privind anularea sau întreruperea călătoriei din cauza afecţiunilor pre-existente ale Asiguratului (peste 500 EUR sau suma asigurată)
! Complicațiile unei sarcini diagnosticate anterior (cu excepţia naşterii premature)
Asigurarea de călătorie în străinătate
Unde beneficiez de asigurare?
Opțiuni:
 Planul A: În toate ţările cu excepţia SUA, Canadei, României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului
 Planul B: În toate ţările cu excepţia României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului
 Planul C: În Bulgaria, Turcia, Grecia, Cipru, Malta, Italia, Croaţia, Spania, Portugalia, cu excepţia ţării de rezidenţă
Ce obligaţii am?
− Plata primei de asigurare, anticipat și integral şi păstrarea dovezii plăţii
− Declaraţii corecte şi complete în documentele aferente contractului de asigurare
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări a datelor de contact
− În caz de producere a unui risc asigurat, respectarea procedurii descrise în condiţiile de asigurare
− Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Allianz-Țiriac sau de Compania de Asistenţă
− Prevenirea producerii unui risc asigurat, iar în cazul producerii acestuia, luarea măsurilor pentru limitarea consecinţelor ulterioare
− În cazul unui accident sau unei boli, urmarea tratamentului medical şi a prescripţiilor medicului pentru a grăbi restabilirea
− În cazul producerii riscurilor asigurate prin Asigurarea bagajelor şi/sau prin Asigurarea de Răspundere civilă faţă de terţi, de a anunţa organele competente în
maximum 24h de la data constatării/producerii evenimentului
Când şi cum plătesc?
− Prima contractuală se achită integral la încheierea contractului de asigurare, utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de Allianz-Țiriac/Intermediar
(plata online; card bancar; numerar; debit direct; transfer bancar)
Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe:
− la data menţionată în poliţa de asigurare, după trecerea frontierei de stat a României, cu condiția efectuării plăţii primei contractuale, iar pentru Asigurarea
Storno la data intrării în vigoare a contractului de asigurare
− după 2 ore de la momentul emiterii poliţei, în cazul în care data începerii călătoriei corespunde cu data emiterii
− după 7 zile calendaristice calculate din ziua următoare emiterii poliţei si efectuării plăţii primei de asigurare, dacă la momentul încheierii contractului Asiguratul nu se află pe teritoriul României
Acoperirea încetează:
− la ora 24:00 din ultima zi din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare sau mai devreme, în cazul solicitării de reziliere a Contractantului
− la iniţiativa Asigurătorului, conform prevederilor condiţiilor de asigurare, a dispoziţiilor legale ori în baza prevederilor sancţiunilor internaţionale
− la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizaţiilor de asigurare în baza contractului de asigurare egalează suma asigurată
Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată de maximum 2 ani, pentru o călătorie cu durata cuprinsă între 2 şi 365 de zile.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?
− Prin reziliere solicitată de Asigurat cu notificare, dacă până la data solicitării nu a fost avizat niciun risc asigurat şi nu s-a avizat nicio daună
− Dacă rezilierea are loc înainte de intrarea în valabilitate a contractului de asigurare, prima de asigurare se restituie integral
− Dacă rezilierea are loc după data de intrare în valabilitate a contractului de asigurare, înainte de începerea călătoriei, se restituie diferenţa dintre prima
contractuală şi prima aferentă asigurării Storno pentru cheltuielile privind anularea călătoriei
− După data începerii călătoriei nu se acceptă solicitări de restituire a primei contractuale.
Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului.

 

 

Asigurarea de călătorie în străinătate
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003
Produs: Multitravel


Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea Multitravel oferită de Allianz-Țiriac Asigurări este un produs de asigurare medicală de călătorie în străinătate cu valabilitate de un an, destinat persoanelor
care călătoresc în străinătate în scop turistic, cu sau fără practicarea unui sport de agrement.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
Acoperiri incluse:
 Cheltuieli medicale ca urmare a unei urgenţe medicale, pentru:
 tratament ambulatoriu
 transportul cu ambulanţa
 transfer la o clinică de specialitate la solicitarea medicului
 spitalizare
 intervenţii chirurgicale de urgență
 proceduri de diagnosticare, medicamente şi materiale sanitare stabilite de medic
 tratament stomatologic de urgenţă pentru calmarea durerilor acute
 Cheltuieli de repatrierea Asiguratului, ca urmare a unei urgenţe medicale sau a decesului
Asigurare Medicală
Suma asigurată este 30.000 de EUR din care:
 7.000 de EUR reprezintă cheltuieli de repatriere
 1.000 de EUR reprezintă cheltuieli medicale, ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice şi/sau afecţiuni pre-existente
Notă:
Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de un an de zile şi este valabil pentru toate călătoriile efectuate de Asigurat în afara graniţelor României în perioada asigurată, conform planului de asigurare ales.
Asigurătorul va rambursa doar contravaloarea cheltuielilor pentru riscurile asigurate produse în primele 25 de zile ale fiecărei şederi în străinătate.
Poate beneficia de asigurare orice persoană cu vârsta cuprinsă între 0-70 de ani.
Riscurile cauzate direct sau indirect de:
 Angajarea în ocupații periculoase sau în ocupaţii care necesită efort fizic
 Practicarea unor sporturi sau hobby-uri periculoase: aviaţie, paraşutism, planorism, zbor cu parapanta, deltaplanorism, sărituri cu schiurile, bungee jumping, escaladă/alpinism, speologie, curse de călărie, rodeo, competiţii în sporturi de contact, vânătoare, curse auto, circuite pentru motociclişti, scufundări libere, la mare adâncime sau sub strat de gheaţă
 Cheltuielile medicale legate de cure de odihnă sau de recuperare
 Cheltuieli medicale pentru reabilitare şi fizioterapie sau cheltuieli efectuate pentru procurarea, înlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact
 Cheltuieli medicale pentru tratamente stomatologice definitive, ortodonţie,boli parodontale, detartrare, dinţi artificiali, coroane/punţi dentare
 Evoluţia unei boli infecţioase care debutează în contextul unei epidemii/pandemii declarate în mod oficial
 Starea de ebrietate, consumul de medicamente sau droguri, cu excepţia medicamentelor prescrise de către un medic
 Automutilare, tentativă de sinucidere sau sinucidere
 Cheltuielile medicale pentru homeopatie sau tratamente de medicină alternativă
Există restricţii de acoperire?
! Evenimente produse de război, acte de terorism sau tulburări interne
! Cheltuieli medicale în legătură cu diagnosticarea şi/sau tratamentul cancerului, infectarea cu HIV, SIDA
! Cheltuielile medicale pentru examinări de rutină, controale sau verificări medicale generale
! Cheltuieli medicale în legătură cu nașterea copilului, tratamente sau controale medicale specifice stării de graviditate
! Cheltuieli medicale cauzate direct sau indirect de boli cronice sau afecţiuni pre-existente intrării în vigoare a contractului de asigurare sau agravarea acestora
! Călătoriile începute înainte de data încheierii asigurării.
Unde beneficiez de asigurare?
 Planul 1: în toate ţările cu excepţia SUA, Canada, Româniaşi a ţării de rezidenţă a Asiguratului
 Planul 2: în toate ţările cu excepţia României şi a ţării de rezidenţă a Asiguratului
Ce obligaţii am?
− Plata primei de asigurare, anticipat și integral şi păstrarea dovezii plăţii
− Declaraţii corecte şi complete în documentele aferente contractului de asigurare
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări a datelor de contact − În caz de producere a unui risc asigurat, respectarea procedurii descrise în condiţiile de asigurare − Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Allianz-Țiriac sau de Compania de Asistenţă − Prevenirea producerii unui risc asigurat, iar în cazul producerii acestuia, luarea măsurilor pentru limitarea consecinţelor ulterioare − În cazul unui accident sau unei boli, urmarea tratamentului medical şi a prescripţiilor medicului pentru a grăbi restabilirea Când şi cum plătesc? − Prima contractuală se achită integral la încheierea contractului de asigurare, utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de Allianz-Țiriac/Intermediar (plata online, card bancar, numerar, debit direct, transfer bancar). Când începe şi când încetează acoperirea? Acoperirea începe: − la data menţionată în poliţa de asigurare, după trecerea frontierei de stat a României − după 2 ore de la momentul emiterii poliţei, în cazul în care data începerii călătoriei corespunde cu data emiterii − după 7 zile calendaristice calculate din ziua următoare emiterii poliţei si efectuării plăţii primei contractuale, dacă Asiguratul nu se află pe teritoriul României la momentul încheierii contractului Acoperirea încetează: − la ora 24:00 din ultima zi din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare sau mai devreme: − în cazul solicitării de reziliere a Contractantului − la iniţiativa Asigurătorului, conform prevederilor condiţiilor de asigurare, a dispoziţiilor legale ori în baza prevederilor sancţiunilor internaţionale − la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizaţiilor de asigurare în baza contractului de asigurare egalează suma asigurată Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată fixă de un an de zile si se poate reînnoi pentru perioade de câte un an. Cum pot să încetez / reziliez contractul? − Prin notificare redactată de Asigurat, înainte de intrarea în valabilitate a contractului de asigurare − Dacă rezilierea are loc înainte de intrarea în valabilitate a contractului de asigurare, prima contractuală se restituie integral. − După data intrării în valabilitate, restituirea primei contractuale se face pro-rata, calculată pe luni întregi de asigurare (fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă). Dacă rezilierea are loc după notificarea unei daune, Asiguratul datorează primele de asigurare pentru întreaga perioadă de valabilitate a poliţei Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului.

 

 

Asigurarea de răspundere civilă legală față de terți
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003
Produsul: Asigurarea de răspundere civilă legală față de terți

Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări îţi pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civilă legală faţă de terţi. Răspunderea civilă reprezintă o formă a răspunderii
juridice care este reglementată prin Codul civil (Cartea V, Titlul II, Capitolul IV) și se fundamentează pe obligaţia celui ce a păgubit pe altul de a repara prejudiciul
produs.
Ce se asigură?
Ce nu se asigură?
Allianz-Țiriac acordă despagubiri pentru:
 Sumele pe care Asiguratul, persoană fizică este obligat să le plăteasca terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale ca urmare a producerii, din culpă proprie, sau din culpa altor persoane pentru care răspunzi în baza legii, de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri
 Sumele pe care Asiguratul, persoană juridică, este obligat potrivit legii, să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii din culpă proprie, precum şi din culpa prepuşilor săi de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri
 Sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătescă terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri şi animale aflate în paza juridică a Asiguratului,
precum şi de ruina edificiului
 Sumele pe care soţia (soţul) Asiguratului sau persoanele faţă de care Asiguratul are obligaţia legală de întreţinere şi care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de
daune materiale, ca urmare a producerii, din culpa lor, de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri
 Cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil (cheltuieli de judecată necesare pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate de instanţă) dacă a fost obligat la plata despăgubirilor
 Cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.
Clauze suplimentare:
 Răspunderea chiriaşului faţă de proprietar sau a proprietarului fata de chiriaş
 Răspunderea angajatorului faţă de angajaţi
 Răspunderea producătorului
 Pagubele produse clienţilor (vătămari corporale sau pagube la bunuri), din culpa angajaţilor sau a bunurilor companiei pentru următoarele societăţi, instituţii şi organizaţii: societăţi specializate în servicii de pază, securitate,
monitorizare / dispecerizare şi intervenţie pentru paza obiectivelor şi bunurilor, unităţi turistice şi hoteliere, societăţi de alimentaţie publică, saloane de igienă şi frumuseţe, unităţi service auto, orice alt prestator de servicii.
Notă:
Asigurații pot fi:
 Persoane fizice indiferent profesie, poziţie socială pentru: propriile fapte, acţiunile copiilor săi, ale persoanelor sau animalelor pe care le are în grijă, lucruri, edificii şi animale aflate în paza juridică.
 Persoane juridice pentru specificul activităţii prestate: asiguratul îşi va proteja bugetul personal sau afacerea, inclusiv pentru faptele comise de prepuşi (răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor), atât pentru prejudiciile provocate la sediile societăţii, cât şi de prejudiciile provocate de prepuşii săi oriunde în altă parte.
 Reaua credinţă, intenţia sau culpa (neglijenţa) gravă a Asiguratului sau a persoanelor pentru care Asiguratul răspunde în baza legii
 Răspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unui raport contractual (orice răspundere contractuală/ profesională)
 Pagubele provocate în caz de război (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice
 Orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea corporală sau cu pagubele aduse bunurilor
 Pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale vătămări corporale suferite sau pagube produse la propriile bunuri
 Pretenţiile formulate împotriva Asiguratului de către soţul (soţia) acestuia sau de către persoane care locuiesc împreună cu acesta, ori de către persoane de care Asiguratul răspunde în baza legii, ori pentru pretenţiile formulate
împotriva Asiguratului de către prepuşii, împuterniciţii, reprezentanţii acestuia
 Pretenţiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care Asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care răspunde potrivit legii, soţia/soţul şi persoane care se află în întreţinerea lui) este condamnat.
Există restricţii de acoperire?
! Persoane fizice care nu au rezidență în România și persoane juridice care nu sunt înregistrate pe teritoriul Romaniei.
Unde beneficiez de asigurare?
 Acoperirea este valabilă în România, cu posibilitatea extinderii acoperirii și în afara României.
Ce obligaţii am?
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a informațiilor solicitate pentru evaluarea riscului în vederea încheierii contractului de asigurare
− Comunicarea, în scris, către Allianz-Țiriac a oricăror modificări survenite, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului
− Plata ratelor primei de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare
− Comunicarea către Allianz-Țiriac a informaţiilor referitoare la existenţa altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi
− Luarea de măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale.
În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Luarea de măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările şi în cadrul limitei de despăgubire la care s-a făcut asigurarea
− Înştiinţarea imediată, după caz, a poliţiei şi a organelor medicale, pentru întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat
− Comunicare, în scris, către Allianz-Țiriac, a cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului și natura pagubei, imediat ce ai luat la cunoştinţă de producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire
− Păstrarea părţilor afectate şi sa punerea lor la dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor Asigurătorului pentru constatare
− Furnizarea informaţiilor şi probelor documentare solicitate de către Allianz-Țiriac şi permiterea accesului angajaților sau împuterniciților acestuia să facă investigaţiile referitoare la cauza şi mărimea pagubei
− Comunicarea, în scris, a pretenţiilor formulate de cei păgubiţi şi depunerea actelor primite în legătură cu producerea evenimentului asigurat
− Conservarea dreptului de regres al Allianz-Țiriac împotriva celor vinovaţi de producerea daunei
− Nerecunoaşterea vreunei răspunderi şi neefectuarea vreunei oferte, promisiuni sau plăţi fără acordul scris al Allianz-Țiriac
− Organizarea unei bune apărări în procesul intentat de persoana prejudiciată, ţinând seama şi de recomandările făcute de Allianz-Țiriac.
Când şi cum plătesc?
− Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate, în RON, EUR sau USD
− Numărul şi cuantumul ratelor de primă sunt cele înscrise în poliţa de asigurare.
Când începe şi când încetează acoperirea?
− Asigurarea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?
− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro.
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.