Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

IPID EUROINS

Asigurarea RCA

OBIECTUL ASIGURARII
Contractul RCA acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului  sau a utilizatorului unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti, prin intermediul autovehiculului inmatriculat sau inregistrat in România.

RISCURI ACOPERITE
Pagube materiale directe si indirecte, vatamari corporale sau deces, inclusiv prejudicii fara caracter patrimonial.

ACOPERIREA RISCURILOR
Contractul este valabil pe teritoriul UNIUNII EUROPENE (Austria, Belgia, Bulgaria,  Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Malta, Marea-Britanie, Olanda, Portugalia, Polonia, Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), si  Elvetia, Islanda, Norvegia, Liechtenstain, Andorra si Croatia.

PERIOADA DE ASIGURARE

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

CADRUL LEGAL

Va rugam consultati fisierele din partea stanga ce reglementeaza asigurarea de raspundere civila auto din Romania

Asigurarea CASCO a vehiculelor

 

 

 

 

 

 

ASIGURAREA CASCO A VEHICULELOR, PENTRU AVARII SI FURT

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

EUROINS asigură vehiculele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane care au domiciliul/reședința/sediul în România, în schimbul primei de asigurare încasată, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

 

Categorii vehicule asigurate:

 

Categoria A: 

 • A1: autoturisme (cel mult 9 locuri);
 • A2: autoturisme de teren;

 

Categoria B: vehiculele pentru transporturi terestre, și anume:

 • B1: vehicule destinate transporturilor de mărfuri: autoutilitare, automobile mixte, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autotractoare și alte vehicule construite sau echipate pentru diverse destinații speciale;
 • B2: vehicule destinate transporturilor de călători: autobuze, autocare, microbuze și alte vehicule destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri;
 • B3: remorci auto, semiremorci, rulote, tractate de un vehicul din cele menționate mai sus.

 

Categoria C: mașinile și/sau utilajele autopropulsate sau tractate care nu sunt supuse înmatriculării, și anume:

 • C1: mașini și/sau utilaje de construcții: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau staționare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare etc.;
 • C2: mașini și/sau utilaje agricole: tractoare, combine (inclusiv pentru siloz), motocositoare, motostivuitoare etc.;
 • C3: mașini și/sau utilaje cu destinații speciale: pluguri de zăpadă, freze de zăpadă, împrăștiere material antiderapant, tăietoare de crengi, măturătoare cu perii și spălător etc;
 • C4: utilaje tractate: pluguri, freze, grape, prășitori, tăvălugi, vibrocultivatoare, cositoare, prese etc.

 

RISCURI ASIGURATE

 

 • RISCURI DE BAZĂ
  • FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, boom sonic.
  • Catastrofe naturale: cutremur de pământ, furtună, inundație din cauze naturale, alunecare de teren.
  • Fenomene atmosferice: grindină, uragan, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă.
  • RISCURI STANDARD
   • Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului, căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, exceptând pagubele produse exclusiv suprafețelor vitrate.
   • Pagubele produse de acțiunea animalelor (ex: acțiunea rozătoarelor etc).
   • RISCURI PREMIUM
    • Furt total (furtul integral al vehiculului).
    • Furt prin efracție și/sau tâlhărie: pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracție și/sau tâlhărie
    • Vandalism: spargerea geamurilor,  tăierea cauciucurilor, scrijelirea suprafețelor exterioare etc.
    • Pagube produse ca urmare a producerii unui eveniment întâmplător și incert, care au ca efect direct crăparea, fisurarea, ciobirea și/sau zgârierea suprafețelor vitrate.

 

 

Asigurarea complexa a locuintei 

Asigurarea complexa a locuintei si a bunurilor casnice (HA)

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură bunurile mobile și imobile care sunt situate în perimetrul declarat de localizare a riscului și față de care Asiguratul persoană fizică sau persoană juridică, în calitate de proprietar, chiriaș, administrator, custode sau altă calitate stabilită legal, trebuie să aibă un interes patrimonial și anume:

 

a. Clădiri și alte construcții având destinație de locuință, inclusiv anexele și dependințele și :

Se asigură:

 • apartamente în blocuri, apartamente în vile, case, vile, cabane sau alte construcții destinate locuirii permanente sau temporare (case de vacanță).
 • Clădirea independentă cu destinația de locuință se asigură în integritatea ei constructiva, respectiv cu: fundație, soclu, pereți, planșee, acoperiș, pardoseli, ferestre, uși, scări, poduri, puțul liftului.

Nu se asigura:

 • clădiri în construcție;
 • construcțiile subterane fără clădiri deasupra lor;
 • clădirile încadrate de autorități în categoria celor cu risc seismic ridicat: clasele 1 și 2 de risc seismic.
 • clădirile aflate în stare avansată de degradare, nelocuite sau părăsite, care nu mai pot fi utilizate potrivit destinației lor; anexe degradate sau ruinate (fundații subdimensionate care prezintă tendințe de tasare, crăpături în pereții de rezistență și planșee, tencuiala interioară și exterioară degradată, jgheaburi și burlane distruse, acoperiș și șarpantă necorespunzătoare, coșuri cu crăpături, instalații de apă și canalizare defecte, instalații electrice improvizate, sobe de încălzit improvizate, etc.);
 • clădiri din zone cunoscute ca fiind expuse la alunecări de teren sau inundații;
 • construcțiile ușoare aflate în afara perimetrului construibil al localităților și folosite temporar (barăci, saivane, colibe, etc.);
 • construcțiile care au mai puțin de trei pereți care nu fac corp comun cu alte clădiri sau construcții;
 • clădirile construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru, precum și cele construite în zone care sunt cunoscute ca fiind afectate de calamități naturale sau în care probabilitatea de producere a unui risc asigurat este mare;
 • terenul pe care este situată clădirea/construcția asigurată;
 • bunuri destinate domeniului productiv, industrial, prestărilor de servicii sau altui domeniu, altele decât cele necesare locuirii/gospodăriei.

b. Anexele și dependințele din gospodăria/locuința Asiguratului: magazii, șoproane, grajduri, garaje, saune, piscine exterioare, împrejmuiri, boxe, pivnițe, camere de serviciu, etc., se pot asigura numai împreună cu clădirea cu destinație locativă.

c. Instalațiile și echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare care echipează și deservesc clădirile și construcțiile, și care sunt situate în perimetrul asigurat, se consideră ca fiind parte componentă a clădirii/construcției.

d. Instalațiile fixe ce asigură funcționalitatea generală a clădirii (centrala termică, instalație centralizată sau locală de climatizare, ascensor, antena radio/TV/Satelit, boiler, stație pompă-hidrofor, etc.)

e. Bunuri din locuința asiguratului (mobilier, covoare, decorațiuni interioare, obiecte casnice, bunuri electrocasnice, aparatura electronica, foto, audio-video, instrumente muzicale, îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie, unelte gospodărești, blănuri în limita maxima de 1.000 euro/bucata)

 

RISCURI ASIGURATE

Riscuri de bază: 

 • cutremur de pământ;
 • inundație din cauze naturale;
 • alunecare de teren.

Riscuri suplimentare: 

 • incendiu;
 • trăsnet;
 • explozie;
 • căderea aparatelor de zbor pe locuința;
 • lovirea accidentală și neintenționată din exterior a locuinței asigurate și a gardului ce o împrejmuiește, de către vehicule rutiere;
 • boom sonic;
 • fenomene atmosferice;
 • greutatea stratului de zăpadă, de gheată sau avalanșă;
 • avarii accidentale ale instalațiilor de apă;
 • furt (prin efracție, prin acte de tâlhărie, etc);
 • vandalism;
 • riscuri socio-politice (greve, revolte, răscoale, tulburări civile);
 • asistență tehnică de urgență la domiciliu – Pachet Start (acoperă reparațiile necesare ca urmare a unei avarii accidentale survenite la instalația electrică, de gaz, sanitară și de canalizare).

 

PRIMĂ DE ASIGURARE

Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare.

Prima de asigurare se achită anticipat și integral sau în maxim 4 rate egale.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Polița de asigurare se încheie pe o durata de 1 an. 

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată.

Răspunderea EUROINS încetează:

 • la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;
 • în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;
 • în caz de daună totală;
 • în caz de forța majoră.

 

SUMELE ASIGURATE

Asigurarea clădirilor și a altor construcții se face la valoarea declarată de Asigurat reprezentând:

 • valoarea de înlocuire (costul construirii rezultat din devize/facturi/ contracte/ expertize tehnice/alte documente de procurare) sau
 • valoarea de piața (prețul de pe piața locală care se poate obține de către proprietar pentru acea clădire, în urma unei tranzacții imobiliare).

Suma asigurată aferentă categoriei „anexe și dependințe din gospodăria/locuința Asiguratului” nu va depăși 25% din suma aferentă clădirii cu destinație locativă.

Asigurarea bunurilor casnice se face la valoarea declarată de Asigurat sau la costul procurării de nou a acestora sau a unor bunuri similare ca tip și ca performanță.

Asistența tehnică de urgență la domiciliu – Pachet Start: se asigură în limita a 100 EUR/intervenție și 250 EUR/an.


 

 • RISCURI SPECIFICE

EUROINS acoperă, pentru vehiculele din Categoria B sau C evenimentele produse în sectoare de drum sau în zone interzise circulației publice, inclusiv în câmp agricol, numai pentru vehiculele special construite și destinate circulației pe astfel de drumuri.

În limita a 10% din suma asigurată a vehiculului și pachetului de acoperiri deținut de Asigurat, fără plata unei prime suplimentare, EUROINS despăgubește și Cheltuielile suplimentare, dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

 • transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României, în limita unui singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forță proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparații de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparația sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societățile specializate.
 • înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală și după caz, în funcție de modelul constructiv, bușonul rezervorului de combustibil și/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia.
 • pagubele produse vehiculului/echipamentelor suplimentare asigurate, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcției în care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate în vehicul;
 • conservarea și limitarea pagubelor, rezultate în urma producerii unor riscuri cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare și utile.

 

TERITORIALITATE

 

Asigurarea este valabilă in statele din UE* (Statele Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) și următoarele țări : Andorra, Croația, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Monaco).

 

Extinderea riscului în afara UE* se va face prin clauza specială E cu plata unei prime suplimentare.

Prin excepție de la aliniatul precedent, asigurarea poate fi extinsă gratuit, numai în cazul în care Asiguratul încheie la EUROINS asigurarea de răspundere civila auto (Carte Verde) pentru țările din afara UE*.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

 

Perioada de asigurare este de regula 12 luni, dar nu mai puțin de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.

 

Răspunderea EUROINS încetează:

 • la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;
 • în caz de daună totală;
 • la data înstrăinării autoturismului;
 • în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;
 • în caz de forță majoră.

 

FRANȘIZA

 

Asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 20% din suma asigurată pentru riscul de furt total extern.

 

Asigurarea poate fi încheiată cu sau fără franșize, pentru riscurile de furt total intern, avarii totale interne și/sau externe și avarii parțiale, conform opțiunii asiguratului exprimată în cererea chestionar și înscrisă în contractul privind Asigurarea facultativă pentru avarii și furt a vehiculelor.

 

SUMA ASIGURATĂ

 

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea reală a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit coeficientului de valoare rămasă aplicat la valoarea de nou (din factură, contractul de leasing, listele comunicate de producători sau prețurile din cataloagele de specialitate).

Suma asigurată se stabilește și se înscrie în polița de asigurare în euro sau lei.

 

PRIMA DE ASIGURARE

 

Primele de asigurare se achită anticipat și integral sau în rate (prima rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele înaintea datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menționate în polița de asigurare.

 

În condițiile în care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc și se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau în lei la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data plății.

 

CLAUZE SPECIALE

 

1. Clauza A – asigurarea de accidente a persoanelor din vehicule;

2. Clauza B – privind asistența rutieră a autovehiculelor;

3. Clauza D – adaptarea primei de asigurare funcție de rata daunei;

4. Clauza E – extinderea teritorială a asigurării pentru avarii și furt a vehiculelor în țări non-UE*;

5. Clauza G – extinderea teritorială gratuită a asigurării pentru avarii și furt a vehiculelor în țări non-UE*;

6. Clauza H – reparații în orice service pe teritoriul României;

7. Clauza I – reglementarea regimului despăgubirilor. 

 

ACCESAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ:

Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcție de planul de acoperire contractat.